Nadácia SPP pomôže ľuďom na Ukrajine

Tlačové správy 25. február 2022

25. 02. 2022

Nadácia SPP podporí organizáciu Človek v ohrození sumou 50 000 eur, ktorá tak bude môcť poskytnúť humanitárnu pomoc Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí sú na úteku zo svojich domovov alebo poskytnúť pomoc priamo ľuďom na Ukrajine, ktorí ju potrebujú.

Občianske združenie Človek v ohrození je neziskovou organizáciou, ktorá sa už vyše 20 rokov, okrem humanitárnej pomoci, venuje aj dlhodobým projektom rozvojovej spolupráce, podpory ľudských práv a globálneho vzdelávania. Najdôležitejšia je pre túto organizáciu adresná pomoc, spolupráca s miestnymi partnermi a efektívne využívanie finančných zdrojov. Je pre nás zárukou, že podpora Nadácie SPP bude využitá správne a pomôže ľuďom, ktorí jej pomoc najviac potrebujú.