Nadácia SPP prerozdelila ľuďom so zdravotným znevýhodnením dvojnásobok plánovanej podpory

Tlačové správy 3. november 2021

03. 11. 2021

Nadácia SPP prerozdelila v októbri v rámci grantového programu „O krok vpred“ spolu 120 000 eur na realizáciu 158-ich projektov, ktoré pomôžu ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Ide o dvojnásobok pôvodne vyčlenenej sumy.

Celkový počet žiadostí, ktoré k nám boli zaslané sa zastavil na čísle 383. Každá žiadosť v sebe skrývala príbehy konkrétnych ľudí, ktorí bojujú s nepriazňou osudu, či už v podobe zmyslového a zdravotného postihnutia alebo sú dlhodobo chorí a ocitli sa v zložitej životnej situácii. Napriek jasne stanoveným kritériám pre nás z ľudského hľadiska nikdy nie je jednoduché rozhodnúť sa, ako má byť grant prerozdelený. Vzhľadom na množstvo kvalitných projektov sme sa preto rozhodli zdvojnásobiť pôvodne plánovanú čiastku určenú na podporu na 120 000 eur a rozšíriť tým skupinu úspešných žiadateľov, ktorým sa v krátkom čase dostane pomoc v špecializovaných odborných centrách,“ uviedla Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

O krok vpred sa tak vďaka Nadácii SPP posunú deti aj dospelí v rehabilitačných strediskách po celom Slovensku, počnúc Adeli Medical Center, Possibilitas Hendi Centrum a AXIS International Rehabilitation Center v Piešťanoch, až po Centrum Liberta v Košiciach, Centrum Svetielko (Bratislava, Prešov, Trenčín), centrum Ceremina Šúrovciach, Ja sám v Hlohovci, R1 – centrum intenzívnej terapie v Banskej Bystrici, Physio Canis  v Žiline, Rehab Klinik v Bratislave až po Slovenský Červený kríž – pobočka Košice.

„V rámci hodnotiacej komisie sme sa zamerali na projekty, ktoré boli orientované najmä na pomoc tým, ktorí bojujú napríklad s neurologickými poruchami pohybového aparátu, starajú sa o choré, ale i predčasne narodené deti, deti bojujúce s detskou mozgovou obrnou, sklerózou multiplex, ale aj deti a dospelých s diagnózou spinálna svalová atrofia SMA, typ I., II., III, IV, či jednotlivcov s náročnou poúrazovou liečbou. Pri hodnotení projektov sme sa tento rok rozhodli spolupracovať  s Asociáciou pomoci postihnutým – APPA, ktorí dôverne poznajú podmienky, v ktorých sa nachádza cieľová skupina nášho grantového programu,“ spresňuje Eva Guliková. Okrem realizovateľnosti a finančnej efektívnosti pri výbere jednotlivých projektov zavážili aj skutočnosti týkajúce sa zdravotného stavu, rodinnej anamnézy a konkrétny príbeh pacienta, či celkový príjem a sociálna situácia dotknutej rodiny.

Výsledky programu a zoznam úspešných žiadateľov je zverejnený na webovej stránke Nadácie SPP: https://www.nadaciaspp.sk/sk/id/21.