Nadácia SPP prostredníctvom grantu „Športuj aj Ty“ podporí spolu viac ako 8600 detí

Tlačové správy 27. apríl 2021

27. 04. 2021

Takmer 1000 žiadateľov sa v mesiaci marec zapojilo do výzvy Nadácie SPP, ktorá sa prostredníctvom vyhlásenia nového grantu „Športuj aj Ty!“ rozhodla podporiť rozvoj športových aktivít u detí a mládeže od 6 do 18 rokov a u ľudí so zdravotným znevýhodnením vo veku od 6 do 26 rokov. Nadácia SPP, ktorej zakladateľom je SPP, najväčší dodávateľ energií na Slovensku, vybrala v apríli 136 najkvalitnejších projektov, ktoré budú podporené celkovou sumou 190 tisíc eur.

Teší nás, že sa nový grant Nadácie SPP stretol s mimoriadnym záujmom. Športovanie detí a mládeže, najmä v súčasnej dobe, považujeme za nesmierne dôležité nielen z pohľadu zvyšovania fyzickej, ale aj psychickej odolnosti. Šport je o výhrach aj prehrách, o umení vedieť prijať oboje. Aj z tohto dôvodu sme považovali za rovnako významné podporiť v rámci žiadostí aj športové a rekreačné aktivity určené pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením. Práve oni nám často ukazujú, že sú najväčší bojovníci, ktorí so svojou celoživotnou výzvou vedia, aj vďaka športu, zabojovať obdivuhodným spôsobom. Celkovo vďaka finančnej podpore zo strany Nadácie SPP bude môcť spolu viac než 8600 mladých ľudí z celého Slovenska športovať v lepších podmienkach a s kvalitnejším vybavením,“ potvrdila Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Vybrané projekty zahŕňajú podporu rôznych druhov športu, ako napr. futbal, beh, biatlon, boccia, frisbee, hádzaná, kick-box, kin-ball, krasokorčuľovanie, lyžovanie, parkúr, plávanie, športovanie so psom, vodné športy, volejbal, streetbal a mnohé ďalšie. Najviac projektov bolo predložených z Prešovského, Bratislavského a Košického kraja. Mix úspešných žiadateľov však zahŕňa rôzne subjekty zo všetkých krajov Slovenska, či už z radov mimovládnych organizácií, športových klubov, telovýchovných jednôt, dobrovoľných hasičských zborov, miest, obcí, komunitných centier, cirkevných organizácií, ale aj centier voľného času.

„Prostriedky Nadácie SPP v týchto dňoch postupne smerujú na podporu tréningov, športových škôl a podujatí, športových sústredení, olympiád, či turnajov. Rovnako sme podporili zmysluplné projekty, ktoré sa týkali zabezpečenia športového vybavenia, materiálu, potrebného výstroja a pomôcok, či úhrady nákladov spojených s odborným personálom, ako sú napríklad výdavky spojené so zabezpečením rozhodcov a pomocného organizačného personálu.“, spresňuje správkyňa Nadácie SPP.

Všetky informácie týkajúce sa grantového programu „Športu aj Ty!“ sú zverejnené na stránke Nadácie SPP.