Nadácia SPP svojím novým grantovým programom podporí slovenské komunity

Tlačové správy 7. jún 2021

07. 06. 2021

Lepší svet pre všetkých a súdržná spoločnosť stoja na základoch dobrej a priateľskej komunity. Nadácia SPP preto vyhlasuje nový grantový program „SPPoločne pre komunity“. Jeho cieľom je pomôcť tým, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú a majú dobré nápady ako zlepšovať vzťahy, vytvárať  priestor na vzájomné stretávanie sa, či spájať rôzne generácie v spoločných aktivitách. 

Nadácia SPP vyčlenila na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít prostredníctvom svojho nového grantového programu celkovo 90 000 eur. Maximálna výška podpory je 3000 eur na jeden projekt. Žiadatelia o grant môžu Nadácii SPP zasielať svoje projekty elektronicky od 7. júna do 27. júna 2021.  

„Grantový program „SPPoločne pre komunity“ je určený na podporu rôznych kreatívnych komunitných projektov. Či už ide o realizáciu nápadov, ktoré spoja staršiu a mladšiu generáciu v rámci spoločných aktivít, podporia udržanie a odovzdávanie miestnych tradícií, podnietia k osvojeniu si zdravého životného štýlu alebo zacielia aktivity na rozvoj ekologickej výchovy či budovaniu vzťahu k prírode,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Vďaka prostriedkom z grantu dostanú zelenú inovatívne nápady, ktoré prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v mestách a obciach na celom Slovensku. Zapojiť sa môžu aj tí, ktorí majú pripravené projekty spojené s ochranou životného protredia a udržateľnosťou, ale napríklad  aj tí, ktorí vytvárajú priestor na výmenu oblečenia, chcú usporiadať burzy detského oblečenia a ďalších užitočných spotrebných tovarov, ktoré už nevedia využiť. „Náš nový grantový program napĺňa zásadu: Mysli globálne, konaj lokálne. Aj preto je grantový program „SPPoločne pre komunity“ výnimočný svojou adresnosťou,“ spresňuje Eva Guliková. 

O finančnú podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, napríklad občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, všetky stupne školských zariadení až po vysoké školy, ale aj kultúrne inštitúcie ako sú múzeá, knižnice, galérie, kultúrne-osvetové strediská a rovnako tiež mestá či obce. Každý žiadateľ môže predložiť jeden projekt. Uvedený grant nie je určený pre podnikateľov, rovnako ani na projekty, ktoré slúžia len úzkej, uzatvorenej skupine ľudí alebo sú v prospech konkrétnych fyzických osôb. „Rovnako nám v tomto prípade nejde o projekty zamerané na rekonštrukciu, či výstavbu detských ihrísk, ani o projekty spojené s obnovou kultúrnych pamiatok. Projekty tohto typu naša nadácia a SPP každoročne podporujú v rámci iných grantov a projektov,“ uzatvára podmienky grantu správkyňa Nadácie SPP.

Žiadatelia môžu predložiť svoj projekt len elektronicky, a to najneskôr do 27. júna 2021 do polnoci prostredníctvom  elektronického formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/.

Bližšie informácie o grante „SPPoločne pre komunity“ a komunikačnú podporu pri vypĺňaní žiadostí poskytnú žiadateľom programové asistentky Nadácie SPP Mgr. Barbora Blahová (tel. č. 0918 548 598, email:  barbora.blahova@cpf.sk) a Mgr. Jana Zaicová (tel. č. 0918 479 683, email: zaicova@cpf.sk.