O krok vpred vďaka Nadácii SPP

Tlačové správy O SPP - aktuality 27. október 2022
Nadácia SPP otvára nový ročník grantového programu „O krok vpred“.
Cute,Kid,With,Disability,Has,Musculoskeletal,Therapy,By,Doing,Exercises

Nadácia SPP otvára nový ročník grantového programu „O krok vpred“, prostredníctvom ktorého poskytne finančnú podporu ľuďom s rôznym zdravotným znevýhodnením.

Nadácia SPP otvára nový ročník grantového programu „O krok vpred“, prostredníctvom ktorého poskytne finančnú podporu ľuďom s rôznym zdravotným znevýhodnením. Z celkovej čiastky 60 000 eur môžu žiadatelia získať príspevok na špeciálne rehabilitácie podľa vlastného výberu až do výšky 1000 eur. Žiadosti o príspevky, ktoré sa predkladajú iba elektronickou formou, je potrebné zasielať najneskôr do polnoci 20. novembra 2022. 

Príspevok je možné použiť len na financovanie rehabilitačného pobytu, terapie a procedúr súvisiacich s daným rehabilitačným programom. Príspevok sa nevzťahuje na platby za služby súvisiace s pobytom, ako sú náklady na ubytovanie, cestovné, stravné a pod. Jednotlivé predložené projekty a žiadosti musia spĺňať stanovené kritériá a podmienky grantu. Žiadosť o finančný príspevok sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je žiadateľom k dispozícii na stránke https://nadaciaspp.egrant.sk/.

Žiadatelia v rámci elektronického formulára vypĺňajú základné údaje o sebe, detailný popis situácie, rodinný príjem, požadovanú sumu podpory a nemali by zabudnúť ani na výber konkrétneho rehabilitačného strediska. Zoznam úspešných žiadateľov bude následne zverejnený na webstránke Nadácie SPP 5. decembra 2022.

Bližšie informácie o grante „O krok vpred“ nájdu záujemcovia na www.nadaciaspp.sk.