Prvá Správa o udržateľnosti SPP

Tlačové správy O SPP - aktuality 11. august 2022
Prijali sme prvú správu o udržateľnosti SPP. Zaradili sme sa medzi prvé slovenské spoločnosti, ktoré takúto správu vydávajú.
sprava

Prijali sme prvú správu o udržateľnosti SPP. Zaradili sme sa medzi prvé slovenské spoločnosti, ktoré takúto správu vydávajú.

Transparentnosť, informovanosť spotrebiteľov a férový prístup k zákazníkom sú pre nás mimoriadne dôležité. Práve transparentné informovanie verejnosti o vplyve nášho podnikania z pohľadu ochrany životného prostredia, vzťahu k zamestnancom, dodávateľom a spoločnosti vo všeobecnosti je cieľom Správy o udržateľnosti SPP za rok 2021, ktorú sme vypracovali v súlade s medzinárodnými štandardami. Uvedomujeme si naliehavosť výziev, ktoré stoja pred nami všetkými v oblasti klimatických zmien a ochrany životného prostredia a biodiverzity. Preto vôbec prvá Správa o udržateľnosti SPP obsahuje aj naše záväzky a ciele v oblasti rozvoja nášho podnikania s dôrazom obnoviteľné zdroje, energetickú efektívnosť, či vzťahy s dodávateľmi.