Renata Sládková a Milan Sládek • STRETNUTIE

Galerie - expozice 20. december 2012
484_sladkova_dielo_02_1_

20. 12. 2012 – 11. 01. 2013

Výstava v Galérii SPP – STRETNUTIE

Bratislava, 19. december 2012 – Slovenská výtvarníčka Renata Sládková a mím svetového významu, choreograf, režisér a tiež výtvarník Milan Sládek zajtra spoločne predstavia svoje umelecké diela v Galérii SPP. Výstava s názvom STRETNUTIE potrvá do 11. januára 2013.

Obidvoch umelcov spája nielen spoločné meno, Renata Sládková sa vydala za príbuzného z rodiny Milana Sládka, ale aj to, že vo svojej práci využívajú výrazy tváre na neverbálnu výpoveď rôznych myšlienok a situácií, z čoho vznikla myšlienka na prezentáciu svojho výtvarného prejavu spoločnou výstavou. Ich rodinné stretnutia sa prehĺbili po spoločenských zmenách v novembri 1989 aj do roviny spolupráce pri rekonštrukcii divadla ARÉNA a neskôr aj v debatách o výtvarnom umení. Milan Sládek predstaví svoje výtvarné diela a Renata Sládková plastiky a reliéfy rôznych osobností.

Renata Sládková sa narodila v roku 1958 v Bratislave. V rokoch 1978 – 1983 študovala na SVŠT v Bratislave. V rokoch 1983 – 1991 pôsobila v oblasti projektovania architektúry v Projektovom ústave kultúry. Od roku 1991 do roku 2001 súkromne podnikala v oblasti architektúry. Od roku 2001 sa začala venovať voľnej tvorbe – keramika, grafika, dizajn a na Fonde výtvarných umení tvorbe litografií. Pobyt na Novom Zélande spôsobil, že sa v ďalšom období začala venovať najmä figurálnej a portrétnej tvorbe. V súčasnosti žije v Bratislave a tvorí v keramickej dielni, obci Naháč, kde pôsobil aj Juraj Fándly.

Milan Sládek sa narodil v roku 1938 v Streženiciach (pri Púchove). Absolvoval štúdium na Umelecko priemyslovej škole, odbor rezbárstvo a následne vyštudoval herectvo na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Ako mím svetového mena prezentuje viac ako päťdesiat rokov svoje umenie po celom svete, kde výrazne ovplyvnil vývoj umenia pantomímy. Zároveň je aj autorom, režisérom, pedagógom a výtvarným umelcom. Dodnes hral Milan Sládek vo viac ako 50 krajinách. V roku 2002 sa vrátil späť do Nemecka a Kolín nad Rýnom sa znova stal základňou pre jeho umeleckú tvorbu. V súčasnosti žije a tvorí v Kolíne nad Rýnom.

Pôsobenie:
1959 Divadlo E. F. Buriana
1960 prvý pantomimický súbor, spoluzakladateľ s choreografom E. Žlábkom
1968 Divadelné štúdio Bratislava, vedúci
1970 Compagnie Sládek, Kolín nad Rýnom
1974 Divadlo KEFKA, Kolín nad Rýnom
1987 – 1992 Folkwang-Hochschule, Essen, profesor pantomímy
1992 – 2002 Divadlo Aréna, Bratislava, riaditeľ

Ocenenia:
1963 Cena ministra kultúry, Praha
1965 Grand Prix Nancy
1967 1. cena za réžiu, Istanbul
1968 Cena Ministerstva kultúry ČSSR, Vyznamenanie súboru pri príležitosti 50. výročia vzniku ČSR
1997 Cena Hany Meličkovej
1998 Cena hlavného mesta Bratislava, ocenenie za úsilie obnovy Divadla Aréna a za celoživotný prínos v oblasti smerovania divadla
1998 Cena Ministerstva kultúry SR za vynikajúcu dlhoročnú prácu a za osobný prínos pre slovenskú kultúru a umenie
1999 Cena Leopolda J. Danihelsa z USA, za reprezentáciu slovenskej kultúry počas exilu
2000 Cena Ľudovíta Štúra, udelená prezidentom Rudolfom Schusterom
2000 Kríž za zásluhy SRN, udelená prezidentom SRN Johannesom Rausom