V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Prepočet m3 na kWh

Ak si neviete poradiť, ako previesť spotrebu zemného plynu z m3, ktoré odčítate z plynomera, na kWh, v ktorých vám účtujeme spotrebu, pripravili sme pre vás kalkulačku:

  1. Vypočítajte si prepočítaný odber plynu v m3
    • prepočítaný odber plynu v m3 = nameraný odber plynu v m3 x objemové prepočítavacie číslo
  2. Výsledok preveďte na dodané množstvo energie v plyne v kWh
    • dodané množstvo energie v plyne v kWh = prepočítaný odber plynu v m3 x priemerné spaľovacie teplo objemové

Modelový príklad pre zákazníka z Banskej Bystrice

Údaje na faktúre

 

Čislo meradla (a) Obdobie (b) Počiatočný stav meradla (c) Konečný stav meradla (d) Nameraný odber plynu
(e) = (d) - (c)
Prepočítaný odber plynu (f) Priemerné spal'ovacie teplo objemové (g) Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g)
  od do m3 m3 m3 m3 kWh/m3 kWh
407304522199 19.10.2008 18.10.2009 88 928 89 928 1 000 978 10,555 10 323
       

Spotreba celkom

1 000     10 323

Prepočítaný odber plynu (f) predstavuje nameraný odber plynu (e) vynásobený objemovým prepočítavacím číslom: 0,0978

Spotreba za fakturačné obdobie 1 000 m3 zemného plynu.

Objemové prepočítavacie číslo pre Banskú Bystricu je 0,978. Tento údaj nájdete na stránke v časti Kalkulačka na prepočet preddavkov.

Údaje dosadíme do prvého výpočtu:

prepočítaný odber plynu = 1 000 x 0,978 = 978 m3

Na účely tohto príkladu použijeme hodnotu priemerného spaľovacieho tepla objemového vo výške 10,555 kWh/m3(príslušnú hodnotu spaľovacieho tepla objemového pre váš cyklus fakturácie nájdete vo svojej vyúčtovacej faktúre v časti „Prehľad spotreby“).

Údaje dosadíme do druhého výpočtu:

dodané množstvo energie v plyne = 978 x 10,555 = 10 323 kWh

Spotreba energie za fakturačné obdobie je 10 323 kWh

▲ Hore