Soňa Patúcová a Petra Vojteková • CHYBA HRANICE

Galerie - expozice 15. január 2015
1368_DSC_0141

15. 01. 2015 – 11. 02. 2015

Výstavný projekt s názvom Chyba hranice je výsledkom spolupráce maliarok Sone Patúcovej a Petry Vojtekovej, nedávnych absolventiek VŠVU v Bratislave. Vznik tejto autorskej dvojice prebehol krátko po skončení štúdií a tematicky sa zameriava na zachytenie prírody a klasický žáner krajinomaľby. Pri niektorých dielach je možné odčítať motív rozbúrenej hladiny alebo obrysy pohoria, väčšinou sú však výjavy plne abstrahované.