SPP bude aj v roku 2022 výkupcom elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie

Tlačové správy 16. november 2021

16. 11. 2021

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určilo spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) za oficiálneho výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) pre celé územie Slovenska od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022. SPP tak bude aj naďalej poskytovať služby pre takmer 3 000 výrobcov elektriny z OZE.

SPP nadväzuje na úspešné predchádzajúce dva roky, kedy bolo jeho pôsobenie výkupcu súčasťou podpory rozvoja zdrojov a obchodovania s OZE na Slovensku. „Sme pripravení byť aj v nadchádzajúcom období spoľahlivým a dôveryhodným partnerom výrobcov energií z obnoviteľných zdrojov na Slovensku. Takto vyrobenú elektrinu dodávame našim zákazníkom a spoločne tak prispievame k udržateľnejšej budúcnosti nás všetkých“, uviedol v tejto súvislosti Richard Prokypčák, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva SPP. Rozhodnutie SPP uchádzať sa v uplynulom období o funkciu výkupcu elektriny z OZE a KVET bolo v súlade s jeho stratégiou rozvoja OZE a obchodných aktivít spojených s ich využitím, ktoré zaručuje ekonomickú udržateľnosť a rozvoj pre všetkých účastníkov trhu s OZE.

SPP dodáva elektrinu vyrobenú z OZE na Slovensku priamo svojim zákazníkom. Produkt, ktorý v tejto súvislosti spoločnosť svojim zákazníkom poskytuje sa volá Čistá elektrina od SPPČistá elektrina od SPP ponúka zákazníkom možnosť využívať v ich domácnostiach alebo firmách výhradne elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, ktorá je krytá zárukami pôvodu elektriny z OZE. Zákazníci SPP majú o ochranu životného prostredia stále väčší záujem, a preto rastie aj ich záujem o nové zelené produkty, či opatrenia zamerané na zvyšovanie ich energetickej efektívnosti.