SPP CNG prináša motoristom možnosť tankovať CNG už aj na ceste R1 pri Nitre

Tlačové správy 16. august 2022

16. 08. 2022

Na rýchlostnej ceste R1 PR1BINA môžu motoristi jazdiaci na CNG už od 15. augusta 2022 natankovať v oboch smeroch na novovybudovaných odpočívadlách Pohranice Sever a Juh pri Nitre, na čerpacích staniciach Slovnaft. Dodávateľom stlačeného zemného plynu – CNG na týchto čerpacích staniciach je SPP CNG, 100% dcérska spoločnosť najväčšieho dodávateľa energií na Slovensku – SPP.

Vďaka spolupráci SPP a Slovnaftu sa nám podarilo priniesť CNG opäť bližšie k zákazníkom, a to priamo na hlavný dopravný ťah spájajúci západ a východ Slovenska. Projekt Pohranice je prelomový tým, že ponúka CNG priamo na bežnej čerpacej stanici. V  spolupráci so spoločnosťou Slovnaft plánujeme pokračovať aj pri ďalších projektoch,“ uviedol generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva SPP Richard Prokypčák.

Otvorením dvoch nových plniacich staníc Pohranice Sever a Juh rozširujeme sieť verejných plniacich staníc CNG na Slovensku celkovo na 18, pričom v tomto roku očakávame otvorenie ďalších minimálne troch verejných plniacich staníc CNG. Vďaka multiproduktovému výdajnému stojanu môžu motoristi natankovať CNG priamo na klasickej čerpacej stanici a zaplatiť v pokladni či už kartou  SPP CNG, platobnou kartou, palivovými kartami Slovnaft alebo v hotovosti. A pri tom môžu využiť všetky služby, ktoré čerpacia stanica ponúka,“ doplnil konateľ spoločnosti SPP CNG Peter Mozolák.

Vozidlá na CNG dokážu znížiť náklady na palivo o 20 až 40 % v porovnaní s benzínovým pohonom a o 10 – 20 % v porovnaní s naftovým pohonom. Zároveň vykazujú nižšiu hladinu hluku o 10 až 15 dB. Rovnako sú šetrné k motoru a bezproblémovo sa s nimi štartuje aj pri nízkych teplotách. Autá na CNG sú dnes už dostupné v rámci všetkých segmentov. Vizuálne sa neodlišujú od bežných vozidiel a ich tankovanie je rovnako jednoduché a rýchle, ako tankovanie tradičných palív, pričom motoristi prejdú so CNG relatívne porovnateľnú vzdialenosť.

Používaním CNG, ako alternatívneho paliva, nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto potrebné filtre ani aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %) a oxidov uhlíka (-50 %). CNG bude možné v budúcnosti postupne nahradiť obnoviteľným biometánom.