SPP otvára ďalšie interaktívne Zákaznícke centrum SPP v obchodnom centre Aupark v Žiline

Tlačové správy O SPP - aktuality 30. apríl 2024
Zákaznícke centrum SPP v Žiline bude návštevníkom k dispozícii 7 dní v týždni od 9.00 do 20.00 h.
ZC-SPP-Zilina-30.4.2024

Najväčší dodávateľ energií na Slovensku otvára pre svojich zákazníkov nové Zákaznícke centrum SPP v žilinskom obchodnom centre Aupark. Nová pobočka bude návštevníkom k dispozícii 7 dní v týždni od 9.00 do 20.00 h.

Zákaznícke centrum SPP je umiestnené na 1. nadzemnom podlaží a opätovne prináša prepojenie služieb s modernými technológiami, keď zákazníkov už pri vstupe víta veľkorozmerná LED stena s informáciami o produktoch spoločnosti. Súčasťou prevádzky sú interaktívne prvky, ktoré návštevníkom spríjemnia čas a zefektívnia proces vybavovania požiadaviek. Samozrejmosťou je tiež možnosť zaregistrovať sa v prípade zvýšeného počtu zákazníkov v systéme, ktorý zákazníka následne pomocou notifikačnej SMS správy včas informuje, že prichádza na rad.

Osobný kontakt s našimi zákazníkmi je pre nás stále veľmi dôležitý. Chceme byť tam, kde sú naši zákazníci. OC Aupark v Žiline je dôležitým nákupným uzlom mesta. Práve preto sme sa v jeho priestoroch rozhodli otvoriť naše ďalšie moderné a interaktívne Zákaznícke centrum SPP. Je vytvorené tak, aby v ňom zákazníci našli rýchlu odbornú pomoc, bez zbytočného čakania a zdĺhavého vybavovania svojich záležitostí, a to napríklad aj prostredníctvom moderného samoobslužného pultu pre zákazníkov,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz.

Zákaznícke centrá SPP nezabúdajú ani na svojich najmenších zákazníkov. Aj žilinská pobočka je vybavená montessori vzdelávacím panelom, ktorý deti zabaví počas toho, ako ich rodičia komunikujú s pracovníkmi a pracovníčkami pobočky. „Naším hlavným cieľom je, aby sa naši zákazníci a ich blízki cítili počas návštevy Zákazníckeho centra SPP príjemne a aby sa k nám radi vracali,“ dopĺňa Michal Ľalík, riaditeľ divízie obchodu SPP.

Nové Zákaznícke centrum SPP v Žiline je situované v OC Aupark na ulici Veľká Okružná 59A. Návštevníci sa sem dostanú prostredníctvom MHD (trolejbus č. 5 a autobus č. 22), resp. ak cestujú autom, k dispozícii je pre nich podzemné parkovisko. Otvorením tohto nového zákazníckeho centra zároveň ukončí svoju činnosť žilinské Zákaznícke centrum SPP na ulici Na priekope 13/174.

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií, ktorý garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Pôsobí aj v Českej republike a svoje tradingové aktivity vykonáva v celej Európe. SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Spoločne s českou skupinou ČEZ založil SPP spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti energetických služieb a energetickej efektívnosti. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.