SPP podpísal s talianskou energetickou spoločnosťou Edison memorandum o porozumení

Tlačové správy O SPP - aktuality 26. jún 2023
SPP podpísal na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme Memorandum o porozumení s talianskou spoločnosťou Edison a pokračuje tak v zabezpečovaní posilňovania energetickej nezávislosti Slovenska.
SPP-Edison2

SPP podpísal na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme Memorandum o porozumení s talianskou spoločnosťou Edison a pokračuje tak v zabezpečovaní posilňovania energetickej nezávislosti Slovenska. Dokument v prítomnosti člena predstavenstva SPP Eduarda Macejku podpísali člen predstavenstva SPP Peter Kučera a výkonný viceprezident spoločnosti Edison zodpovedný za Gas&Power Portfolio, Fabio Dubini. Memorandum vytvára predpoklad pre hľadanie potenciálnych príležitostí, ktoré by SPP mohli poskytnúť prístup k regazifikačným kapacitám v LNG termináloch na talianskom pobreží. Obe spoločnosti zároveň vyjadrili záujem na prehĺbení obchodnej spolupráce a prípadných dodávkach plynu na Slovensko.

SPP plánuje zabezpečiť prístup pre Slovensko ku LNG terminálom a ich regazifikačným kapacitám od roku 2025. Aj preto podpísal v ostatnom období s kľúčovými partnermi z Talianska, Poľska a Nemecka memorandá o porozumení. SPP súbežne vedie rokovania aj s producentami LNG z USA, Kataru, Ázie či Afriky.

SPP už na jar podpísal pre rok 2023 a 2024 nové diverzifikačné kontrakty s najväčšími medzinárodnými dodávateľmi zemného plynu. Spoločnosť predĺžila spoluprácu so spoločnosťou BP, ktorá zabezpečuje dodávku zemného plynu z ťažobných polí v Severnom mori. SPP predĺžil spoluprácu aj so spoločnosťou ExxonMobil na dodávky plynu z jej globálneho portfólia. A nielen to. SPP na roky 2023 a 2024 uzavrel aj ďalšie diverzifikačné kontrakty na nákup zemného plynu so spoločnosťami Shell Energy Europe Limited, ENI a RWE. Uzavretím týchto diverzifikačných kontraktov vie SPP v súčasnosti pokryť približne 70 % spotreby svojich zákazníkov z iného ako ruského zdroja.