SPP ponúka domácnostiam možnosť dodávky elektriny za regulované ceny

Tlačové správy 13. október 2021

13. 10. 2021

SPP umožňuje domácnostiam, ktorých dodávateľ ukončil činnosť, uzavretie štandardných zmlúv na dodávku elektriny. Odberateľom elektriny v domácnosti, ktorí sa rozhodnú pre SPP ako svojho nového dodávateľa elektriny, je SPP pripravený dodať elektrinu za štandardné regulované ceny ako svojim ostatným zákazníkom. Nebudú teda platiť za dodávku elektriny výrazne vyššiu cenu stanovenú pre režim dodávky poslednej inštancie.

SPP zároveň, ako dodávateľ poslednej inštancie, zabezpečuje dodávky plynu pre odberateľov spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., ktorá ukončila svoju činnosť. SPP odberateľov plynu ubezpečuje, že sa v súvislosti so vzniknutou situáciou, v žiadnom prípade nemusia obávať prerušenia dodávok plynu. SPP ponúka odberateľom plynu v domácnosti možnosť uzavrieť s SPP, ako ich novým dodávateľom plynu, zmluvu o dodávke plynu v štandardnom režime, t.j. za regulovanú cenu, stanovenú regulátorom. Noví zákazníci nemusia vyvinúť žiadnu aktivitu, SPP ich bude kontaktovať a dohodne s nimi najvhodnejší postup prechodu do štandardného režimu dodávky plynu.

SPP ďakuje svojim zákazníkom za trpezlivosť a pochopenie, pokiaľ ide o možné dlhšie čakacie doby v niektorých Zákazníckych centrách SPP alebo na vybavenie prostredníctvom Zákazníckej linky SPP, ktoré sú spôsobené aktuálnym nárastom počtu návštev a kontaktov. Zodpovedný prístup a spoľahlivosť dodávok energií je pre SPP prioritou, preto prostredníctvom svojich expertov pracuje na ich zabezpečení a zároveň rokuje s dotkutými stranami o zmiernení dopadov súčasnej situácie na trhu.

Dodávateľa poslednej inštancie (DPI) pre dodávku plynu pre celé územie Slovenska určuje svojím rozhodnutím Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre tých zákazníkov, ktorých pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plyn a odberatelia plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. DPI sa pri splnení zákonných predpokladov týka všetkých odberateľov plynu, nielen domácností a malých podnikov. DPI môže odmietnuť dodávku plynu pre tých odberateľov, u ktorých bol zistený neoprávnený odber plynu.