SPP prvýkrát nakúpil LNG, dodávky plynu sú bez obmedzení

Tlačové správy 25. február 2022

25. 02. 2022

Ku dnešnému dňu sa dodávky plynu uskutočňujú plne v súlade s dennými objednanými množstvami a bez akýchkoľvek obmedzení. Dodávky plynu v dohodnutom objeme má SPP potvrdené aj na ďalšie obdobie. Dodávky plynu svojim zákazníkom tak SPP realizuje za úplne štandardných podmienok.

Zabezpečenie plynulých dodávok energií je pre SPP absolútnou prioritou a aktuálnej situácii venuje všetku svoju pozornosť. Experti SPP veľmi podrobne sledujú vývoj situácie a analyzujú všetky dostupné obchodné možnosti a nástroje na zaistenie plynulých dodávok plynu pre zákazníkov, a to tak z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.

Okrem kontraktov na nákup plynu, ktorých plnenie sa v súčasnosti uskutočňuje v štandardnom režime, má SPP k dispozícii aj zásoby plynu v zásobníkoch na území Slovenska. Ich aktuálna výška je adekvátna ročnému obdobiu na konci februára. V rámci obchodovania na európskych komoditných trhoch má SPP už v súčasnosti prístup k rôznym zdrojom plynu.

SPP s cieľom diverzifikácie zdrojov prvýkrát uzavrel zmluvu na nákup skvapalneného zemného plynu – LNG v objeme 80 miliónov m3. LNG tanker dorazí do terminálu LNG na chorvátskom ostrove Krk. SPP bude mať vzhľadom na obchodné opatrenia LNG k dispozícii už od 1. marca 2022. Táto dodávka je ďalším z opatrení zo strany SPP na posilnenie bezpečnosti dodávok plynu.