SPP úspešne dokončil akvizíciu zákazníckeho portfólia spoločnosti ČEZ Slovensko

Tlačové správy 1. apríl 2021
Bratislava, 1. apríl 2021 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) úspešne dokončil odkúpenie zákazníckeho portfólia spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o. orientovanej na dodávky elektrickej energie a plynu predovšetkým pre podnikateľské subjekty, mestá a organizácie.

01. 04. 2021

SPP týmto obchodným rozhodnutím potvrdzuje svoje postavenie na energetickom trhu, kde si dlhodobo udržiava pozíciu lídra s viac než 1,3 milióna odbernými miestami. Uvedená akvizícia je v súlade so stratégiou SPP, vytvára novú pridanú hodnotu spoločnosti a umožňuje ďalšie rozširovanie služieb, predovšetkým v oblasti dodávok elektrickej energie. Zákaznícke portfólio SPP sa rozširuje o viac ako 7000 nových odberných miest.

Predaj časti podniku medzi ČEZ Slovensko, s.r.o. a SPP schválil Protimonopolný úrad Slovenskej republiky dňa 24.02.2021. O zmenách boli včas informovaní všetci zákazníci spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o., dodávatelia, ako aj distribučné spoločnosti. Spolu s obchodným portfóliom preberá SPP aj nové posily v podobe časti zamestnancov ČEZ Slovensko, s.r.o.