Verejnosť môže hlasovať o najkrajšej obnovenej pamiatke za roky 2018 – 2019

Tlačové správy 15. apríl 2021

Bratislava, 15. apríl 2021 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) a Nadácia SPP sú dlhoročnými partnermi súťaže Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. SPP na svojom facebookovom profile Vaše SPP – https://www.facebook.com/VaseSPP – spustil pre širokú verejnosť súťaž Najkrajšia obnovená pamiatka v rokoch 2018 – 2019 na podporu hlavnej súťaže a v snahe upriamiť pozornosť verejnosti na ochranu kultúrneho dedičstva Slovenska. Víťaz, ktorý vzíde z on-line hlasovania, získa sošku LIKE. Verejnosť môže vyberať svojho favorita zo siedmich nominovaných pamiatok. Ich príbehy zverejnil SPP na svojej samostatnej webovej stránke pamiatkaroka.spp.sk.

SPP a Nadácia SPP dlhodobo podporujú záchranu a obnovu národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Doposiaľ sme pomohli viac ako 260-tim pamiatkam, v celkovej sume viac ako 16 miliónov eur. On-line hlasovanie, v rámci ktorého si široká verejnosť už po šiesty krát môže vybrať svojho favorita, sa každý rok stretáva s veľkým záujmom,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP. 

Víťaz predchádzajúceho ročníka – Občianske združenie Katarínka získalo za komplexnú obnovu a reštaurovanie Kláštora františkánov – ruinu Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach, 2 365 likov. „Veríme, že tohtoročný víťaz toto číslo prekoná. Teší nás, že aj týmto spôsobom môžeme prispieť k oceneniu zodpovedného prístupu vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane spoločného kultúrneho dedičstva. Prihlásené pamiatky sú dôkazom, že toto dedičstvo nachádza v rukách zodpovedných vlastníkov neraz nové rozmery svojho poslania a využitia, avšak pri zachovaní historických hodnôt, čo nie je vôbec jednoduché. O to viac je potrebné oceniť ich snahu,“ dodáva Ladislav Snopko, člen správnej rady Nadácie SPP.

Pamiatka, ktorá sa umiestni na prvom mieste vo facebookovom hlasovaní na profile Vaše SPP, bude zverejnená 27. apríla 2021 na webovej stránke pamiatkaroka.spp.sk a  soška LIKE bude víťazom odovzdaná počas slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix. Víťazov, ktorí v hlavnej súťaži Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix získajú bronzovú sochu bájneho vtáka Fénixa a finančnú odmenu vo výške 10 000 eur, od partnera súťaže, Nadácie SPP, určí odborná komisia. Slávnostné vyhlásenie výsledkov za účasti ministerky kultúry odvysiela RTVS v sobotu 8. mája 2021 na Jednotke.


Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším a najvýznamnejším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie. SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu i elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Zemný plyn alebo elektrickú energiu úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest. SPP sa okrem dodávky energií venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania stlačeného zemného plynu (CNG) v doprave ako ekologickej alternatívy k tradičným palivám. SPP vykonáva aj činnosť výkupcu elektriny v rámci podpory výroby elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti realizuje SPP aj prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o. a Nadácie SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.