Vojtech Farkaš a Alexej Vojtášek • Sochy a obrazy

Galerie - expozice 19. február 2016
1840_Farkas_Vojtasek_1

19. 02. 2016 – 07. 04. 2016

Vojtech Farkaš, slovenský akademický sochár, obdivuje kameň pre jeho jedinečnú štruktúru a život. Kombinuje ho so železom a inými materiálmi, ktoré dotvára do trojdimenzionálnej plastiky s osobitým čarom. Autorove diela sú výtvarne náročné a zároveň súčasné, stelesňujú umeleckú emóciu a technologickú dokonalosť. Kým iní umelci sa myšlienkou energie života iba pohrávajú, Farkaš ju svojim dielam dáva.

Charakteristickou črtou obrazov akademického maliara Alexeja Vojtáška je perfektné zvládnutie výtvarných techník, istá a uvoľnená ruka i suverénny kresbový prejav. Nechýba mu originalita, farebnosť a jedinečnosť, ako aj danosť vmaľovať do obrazu energiu a život. Do štruktúr diel vnáša poetické výrazové prostriedky.