Zachránili sme 361 storočných jedlí

O SPP - aktuality 2. október 2022
Stromy majú nezastupiteľnú úlohu pri ochrane biodiverzity a v zmierňovaní dôsledkov klimatických zmien.
Foto_jedle

Aby vyrástol zdravý les, chránený pred poveternostnými vplyvmi alebo škodcami, je potrebná nielen rôznorodosť drevín, ale aj kvalitná generačná súdržnosť a kvalitný genofond. Aj preto Ekofond SPP, v spolupráci so Správou TANAP-u, zachránil za dva roky už 361 storočných jedlí v rôznych tatranských lokalitách. Majestátne stromy, ktorých vek sa pohybuje od 115 do 140 rokov a sú vysoké až 26 metrov, tak dožijú v prirodzených podmienkach. Stromy boli vyberané tak, aby znevýhodnili ťažbu dreva na čo najväčšom území a chránili tak nielen seba ale aj les v okolí. Vďaka svojej reprodukčnej schopnosti tiež zabezpečia prirodzenú obnovu lesného porastu v národnom parku, prispejú k biodiverzite a k zadržiavaniu vody v krajine.