Tarify a ceny

Cena za dodávku zemného plynu závisí od druhu tarify, na ktorej sa s dodávateľom dohodnete. Sadzbami vami vybranej tarify sa potom oceňuje celá dodávka zemného plynu za dané obdobie.

 

Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf

Tarifa Fixná mesačná sadzba / mesiac bez DPH (€) Fixná mesačná sadzba / mesiac vrátane DPH (€) Sadzba za odobratý plyn bez DPH (€/ kWh) Sadzba za odobratý plyn vrátane DPH (€/ kWh)
D1 1,96 2,35 0,0434 0,0521
D2 5,76 6,91 0,0325 0,0390
D3 8,64 10,37 0,0310 0,0372
D4 13,36 16,03 0,0304 0,0365
D5 42,45 50,94 0,0399 0,0479
D6 51,78 62,14 0,0398 0,0478
D7 127,67 153,20 0,0361 0,0433
D8 284,33 341,20 0,0357 0,0428

Upozornenie: V prípade, ak odberateľ plynu s odberným miestom s druhom tarify D1 až D6 odobral na danom odbernom mieste za celé fakturačné obdobie plyn v množstve nad 100 000 kWh, dodávateľ uplatní pri ocenení dodávky plynu vo fakturačnom období nasledovné ceny:

a) pre ocenenie dodávky plynu dodaného v časti fakturačného obdobia do 31. decembra 2016 sa uplatní sadzba za odobratý plyn určená v cenníku dodávateľa platného do 31. decembra 2016 pre druh tarify D4 a fixná mesačná sadzba podľa dohodnutého druhu tarify platného do 31. decembra 2016,

b) pre ocenenie dodávky plynu dodaného v časti fakturačného obdobia od 1. januára 2017 sa uplatní fixná mesačná sadzba z ceny za služby obchodníka a cena za služby súvisiace s distribúciou plynu a cena za služby súvisiace s prepravou plynu podľa dohodnutého druhu tarify od 1. januára 2017, a

c) pre ocenenie dodávky plynu dodaného v časti fakturačného obdobia od 1. januára 2017 sa uplatní sadzba za odobratý plyn podľa druhu tarify zodpovedajúcemu odobratému množstvu plynu za celé fakturačné obdobie zasahujúce do roku 2017.

 

Nové tarifné skupiny platné od 1. januára 2017

 

Výpočet informatívnych preddavkov

Aktuálne cenníky

▲ Hore