Tarify a ceny

Cena za dodávku zemného plynu závisí od druhu tarify, na ktorej sa s dodávateľom dohodnete. Sadzbami vami vybranej tarify sa potom oceňuje celá dodávka zemného plynu za dané obdobie.

 

Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf

Tarifa Fixná mesačná sadzba / mesiac bez DPH (€) Fixná mesačná sadzba / mesiac vrátane DPH (€) Sadzba za odobratý plyn bez DPH (€/ kWh) Sadzba za odobratý plyn vrátane DPH (€/ kWh)
D1 1,76 2,11 0,0481 0,0577
D2 4,15 4,98 0,0344 0,0413
D3 6,46 7,75 0,0328 0,0394
D4 30,36 36,43 0,0456 0,0547

Upozornenie: V prípade, ak skutočný odber plynu za fakturačné obdobie presiahne úroveň 68 575 kWh (6 500m3), dodávateľ plynu ocení celý odber odberateľa plynu od začiatku fakturačného obdobia cenou stanovenou pre odberateľov plynu s dohodnutým druhom tarify D4.

 

Nové tarifné skupiny platné od 1. januára 2017

 

Výpočet informatívnych preddavkov

Aktuálne cenníky

▲ Hore