Ostatné informácie a dokumenty na stiahnutie

Obchodné podmienky

Pripojenie plynu

Všetky potrebné dokumenty nájdete na stránke spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., prevádzkovateľa distribučnej siete,  vo formáte pdf.

Pre podanie Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti môžete využiť on-line aplikáciu.

Dalšie dokumenty na stiahnutie

Archív