Dotácie na využitie obnoviteľných zdrojov a zľavy od SPP

Štát rozdelí prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam milióny eur. Dotácie sú určené na inštalácie obnoviteľných zdrojov energie v domoch i bytoch a podpora môže byť až do 50 % nákladov na inštaláciu.

SPP pomôže s vybavením štátnej dotácie a následne dodá a namontuje zariadenie.

Ponuka platí aj pre tých, ktorí nie sú odberatelia plynu alebo elektriny od SPP.

 

Hlavné výhody ponuky

 • Poskytujeme unikátne zariadenie Daikin Altherma Hybrid, tzv hybridné tepelné čerpadlo, ktoré v sebe kombinuje elektrické tepelné čerpadlo vzduch – voda a plynový kondenzačný kotol. Pri optimálnej prevádzke ušetrí 25 – 40 % nákladov na energie.
 • Len zákazníci SPP navyše získajú exkluzívnu zľavu vo výške až do 755 €, predĺženú 5-ročnú záruku a jednu prehliadku zariadenia zadarmo.

 

Ďalej poskytujeme zľavy na:

 • elektrické tepelné čerpadlo vzduch – voda od výrobcu Daikin
 • slnečné kolektory od slovenského výrobcu Thermo/Solar Žiar.
 • fotovoltický systém od spoločnosti Logitex

 

Využívajte s nami energie efektívnejšie

Hybridné tepelné čerpadlo

Hybridné tepelné čerpadlo

Viac

Viac
Štandardné tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo

Viac

Viac
Solárne kolektory

Slnečné kolektory

Viac

Viac
Fotovoltické panely

Fotovoltické panely

Viac

Viac

Hybridné tepelné čerpadlo

Ako funguje

Hybridné čerpadlo kombinuje elektrické tepelné čerpadlo a plynový kondenzačný kotol v jednom.

Zariadenie neustále monitoruje a vyhodnocuje vonkajšiu teplotu a podľa toho sa automaticky prepína do najefektívnejšieho režimu prevádzky:

 • pri miernom ochladení pracuje čerpadlo,
 • pri teplotách okolo nuly sa k nemu pridáva kotol a
 • pri nižších mínusových teplotách zasa pracuje naplno kotol.
Hybridné tepelné čerpadlo
Hybridné tepelné čerpadlo

Zákazníci SPP získajú

 • hybridné tepelné čerpadlo so zľavou až do 755 €,
 • predĺženie záručného servisu na 5 rokov
 • jednu prehliadku zariadenia zadarmo

SPP pomôže s vybavením štátnej dotácie a následne dodá a namontuje zariadenie.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo vzduch – voda Daikin Altherma je komplexný systém pre vykurovanie a ohrev vody aj s možnosťou chladenia. Táto technológia predstavuje flexibilnú a úspornú alternatívu k tradičným vykurovacím systémom. Vysoká energetická účinnosť systému Daikin Altherma z neho robí ideálne riešenie pre zníženie spotreby energie.

V prípade rodinných domov predstavuje ideálne riešenie pre všetky typy vykurovacích systémov, či už vysokoteplotné alebo nízkoteplotné. Daikin Altherma spája modernú technológiu, spoľahlivosť, príjemný dizajn a jednoduchú obsluhu.

Štandardné tepelné čerpadlo

Zákazníci SPP získajú

 • SPP zľavu
 • jednu prehliadku zariadenia zadarmo

SPP pomôže s vybavením štátnej dotácie a následne dodá a namontuje zariadenie.

Štandardné tepelné čerpadlo

Slnečné kolektory

Slnečné kolektory predstavujú hospodárnu a ekologickú formu ohrevu vody, s ktorou môžete ušetriť až 70% pôvodných nákladov na ohrev vody. Účinnosť systému je závislá od dopadajúceho slnečného žiarenia a správneho návrhu systému.

Pre vyššiu efektívnosť a úsporu je možné kombinovať slnečné kolektory s tepelným čerpadlom.

Solárne kolektory

Zákazníci SPP získajú

 • zľavu z cenníkovej ceny

SPP pomôže s vybavením štátnej dotácie a následne dodá a namontuje zariadenie.Slnečné kolektory v kombinácii s tepelným čerpadlom

Solárne kolektory v kombinácii s tepelným čerpadlom

Slnečné kolektory na ohrev vody

Solárne kolektory na ohrev vody

Fotovoltický systém pre ohrev vody

Ročne vám môže ušetriť až 2400 kWh elektrickej energie, čo predstavuje od 280 € do 320 €

Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltických článkov vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku. Týmto systémom vám slnko pokryje 70-90% ročnej spotreby energie na ohrev vody.


Fotovoltický systém pre ohrev vody

2,0 kW fotovoltický systém pre ohrev vody obsahuje:

 • Zásobníkový ohrievač vody pod označením LX ACDC/M+K(W) je elektrický a kombinovaný ohrievač vody na striedavý prúd z elektrickej siete napríklad zo zásuvky 230 V a jednosmerný prúd z fotovoltických panelov. Ohrievač možno pripojiť pre ohrev vody priamo zo siete ako samostatný ohrev vody aj bez pripojenia fotovoltického systému.
 • 8 ks fotovoltických panelov SOLVIS model SV60 s výkonom 250 W/1 panel - 2,0 kW/240 V(C)
 • Riadiaca jednotka - LXDC POWER BOX 1-2 kW DC - elektrické zariadenie tvorené spínaným meničom s funkciou optimalizátora výkonového prispôsobenia fotovoltických panelov (FVP) k pevnej odporovej záťaži – vyhrievacej DC špirále Logitex.


Zariadenie riadi výkon z fotovoltických panelov, v rámci ktorej zabezpečuje, aby za každých slnečných podmienok bol dosiahnutý čo najväčší výkon vyhrievacej DC špirály.


Fotovoltický systém pre ohrev vody

Finančná podpora (hodnota poukážky) v rámci programu Zelená domácnostiam: 2 100 €

Investícia zákazníka: 2 100 €

Máte záujem?

Vyplňte jednoduchý formulár a ozve sa vám náš odborník.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon o ochrane osobných údajov“) udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („Spoločnosť“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Spoločnosti, v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle Spoločnosti, pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti a (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných so Spoločnosťou v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti. Zároveň súhlasím, aby povinnosť Spoločnosti informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle Spoločnosti www.spp.sk.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11Bratislava, IČO: 35815256, IČ DPH: SK7020000372, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP") súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách spoločnosti SPP, a to prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky na adrese zakaznickalinka@spp.sk , príp. na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Kontrolný kód

Prepíšte, prosím, kód z obrázka:

  
 
označené polia * sú povinné polia
▲ Hore