Kalkulačka preddavkov

Vypočítajte si, koľko budete platiť za plyn alebo koľko plynu
spotrebujete v kWh

Maloodberateľom je podnikateľ, malá organizácia alebo podnik s ročnou spotrebou do 60000 m3
m3
Zadajte názov obce alebo jeho časť a potom potvrďte výber zo zoznamu.
Aktuálne cenníky pre malé podniky a organizácie
▲ Hore