Ako vám môžeme pomôcť?

Riešite práve konkrétnu situáciu alebo vám chýbajú dôležité informácie? Radi vám s tým pomôžeme. Skúste si potrebné informácie vyhľadať podľa jednotlivých tém, alebo sa na nás obráťte prostredníctvom zákazníckej linky.

Načítavanie obsahu…

Radi vám pomôžeme aj takto

Pre veľkých zákazníkov

Prípadne kontaktujte svojho manažéra predaja.

Pre veľkých zákazníkov

Prípadne kontaktujte svojho manažéra predaja.

Hlásenie porúch


Elektrina Západné Slovensko

0800 111 567

Elektrina Stredné Slovensko

0800 123 332

Elektrina Východné Slovensko

0800 159 000

Hlásenie porúch


Elektrina Západné Slovensko

0800 111 567

Elektrina Stredné Slovensko

0800 123 332

Elektrina Východné Slovensko

0800 159 000

Korešpondenčná adresa

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a

851 11 Bratislava

Slovenská republika

Korešpondenčná adresa

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a

851 11 Bratislava

Slovenská republika