Anderle & Brunovský • Grafická tvorba

Galerie - expozice 8. september 2016
2023_Anderle_Brunovsky1

08. 09. 2016 – 31. 10. 2016

 Výstava Anderle & Brunovský: grafická tvorba prináša unikátny pohľad na tvorbu velikánov slovenskej a českej grafiky. Na výstave sú zastúpené diela od 60-tych až po koniec 90-tych rokov. Prezentované sú litografie, technika leptu a suchá ihla. Nájdete tu Brunovského grafiky počnúc známym cyklom Bella Italia, cez fantastické imaginatívne diela 80-tych rokov, až po litografie z posledného roku jeho života (1997). Mnohé prezentované Anderleho diela sú súčasťou jeho známych cyklov, ako napr. Komedie (1965-1969), Fragmenty (1979-1980), Vanitas (1983), Commedia dell’arte (1985). Taktiež zahŕňajú myšlienkový vývoj autora od orientácie na etnické umenie (napr. dielo Vejce), cez problémy súčasného bytia až po lyrické polohy a portréty v čase, napr. v dielach Vanitas.