10 zaujímavých faktov, ktoré ste o zemnom plyne možno netušili

Energetické poradenstvo 22. máj 2024

Ak ste ako väčšina Slovákov, využívate ho každý deň, avšak podrobne ste tohto pomocníka v domácnosti zatiaľ zrejme neskúmali. Prečítajte si zaujímavosti o zemnom plyne, možno vás prekvapia!

  1. Napriek svojej strašidelnej reputácii, zemný plyn nie je sám o sebe jedovatý ani nebezpečný. Pri jeho dokonalom spaľovaní vzniká iba oxid uhličitý (CO2) a vodná para. Pri nedokonalom spaľovaní, čo sa deje pri nedostatku vzduchu potrebného na spaľovanie, sa však produkuje jedovatý oxid uhoľnatý (CO), ktorý patrí medzi najnebezpečnejšie plyny.

  2. Hoci čuchom vieme plyn zaručene vždy rozpoznať, možno vás prekvapí, že zemný plyn je pôvodne bez zápachu. Dodatočne sa k nemu pridáva odorant – zápachová látka, aby bol v ovzduší bezpečne identifikovateľný.

  3. Hoci si ich motoristi často zamieňajú, CNG a LPG sú dva rozdielne plyny: LPG (Liquified Petroleum Gas) je kvapalný propán-bután a vzniká pri destilácii ropy. CNG (Compressed Natural Gas) je zemný plyn stlačený kompresorom plniacej stanice pri tlaku 200 barov. CNG je v porovnaní s LPG považovaný za čistejšie palivo z hľadiska emisií CO2 a ďalších škodlivín.
  1. Zemný plyn je možné ochladiť na mínus 161 stupňov Celzia a premeniť na kvapalný plyn (LNG), čo umožňuje jeho ľahké prepravovanie po celom svete. LNG je tekutina bez farby a vône, ktorá má šesťstokrát menší objem ako v plynnom skupenstve. 

  2. Plynový sporák, rovnako ako každý plynový spotrebič, vyžaduje pravidelnú odbornú prehliadku. Myslite nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na nižšie náklady na energiu. Vďaka pravidelnému čisteniu a nastaveniu plynových horákov (odporúča sa raz za 2 roky) spotrebujete menej zemného plynu a ušetríte na svojom účte za energie.

  3. Viete, že plynárenská skrinka s hlavným uzáverom plynu je zlomové miesto, kde sa delí zodpovednosť? Po hlavný uzáver plynu (HUP) ide o plynárenské zariadenie, za ktoré je zodpovedný distribútor zemného plynu (SPP-distribúcia, a.s.). Od HUP až po samotný spotrebič zemného plynu ide o odberné plynové zariadenie, za ktoré je zodpovedný odberateľ, čiže majiteľ nehnuteľnosti. 

  4. Viete, čo spraviť s plynovými spotrebičmi v prípade, že vás vytopí? Ihneď uzavrite hlavný uzáver plynu a prívod elektrického prúdu. Ak je to možné, demontujte kotol/spotrebič a následne riadne utesnite rozvody. Ak to podmienky dovoľujú, kotol uskladnite na suchom mieste – túto činnosť však prenechajte na servisného technika.
  1. Zemný plyn často slúži ako doplnkový zdroj energie v obnoviteľných energetických systémoch (napr. veterné elektrárne alebo fotovoltika), pretože je okamžite k dispozícii, keď výroba z vetra alebo slnka klesne.

  2. O zemnom plyne sa hovorí ako o „prechodnom“ zdroji energií, pretože predstavuje vhodnú alternatívu k fosílnym palivám počas obdobia, keď naša spoločnosť postupne prechádza na obnoviteľné zdroje energie.  

  3. Vedeli ste, že zvyšky vášho jedla môžu poskytnúť energiu na napojenie celých miest? Bioplyn či biometán je možné vyrobiť z organického odpadu ako sú potravinové zvyšky, živočíšne odpady alebo rastlinná biomasa. SPP spoločne so spoločnosťou Brantner založili minulý rok Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ), ktorého hlavnou náplňou bude premieňať bioodpad na čistú energiu.