Ochrana životného prostredia

Ako dodávateľ energie si plne uvedomujeme si globálne trendy v energetickom sektore a hlásime sa k cieľom Organizácie spojených národov, Európskej únie a Slovenskej republiky v oblasti klímy a ochrany životného prostredia. Máme záujem poskytovať našim zákazníkom pridanú hodnotu v podobe zvyšovania ich energetickej efektívnosti, digitalizácie, moderných technológií a produktov a služieb podporujúcich šetrnejší prístup k životnému prostrediu a napĺňanie týchto cieľov.

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

Hľadáte ďalšie informácie?