Popularita fotovoltických panelov stúpa!Je slnečná energia vhodná aj pre vašu domácnosť?

Fotovoltika 3. november 2023

Solárna energia je na Slovensku tretím najvyužívanejším obnoviteľným zdrojom energie. Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR patrí prvenstvo vodným elektrárňam (produkujú 62,9 % z celkového množstva
OZE v našej krajine), nasleduje drevo (18,3 %) a fotovoltika
(9,3 %). Vďaka technologickému pokroku sa fotovoltické panely stali účinnejšími a cenovo dostupnejšími ako kedykoľvek predtým.

Najväčším benefitom inštalácie akéhokoľvek zariadenia na produkciu zelenej energie je znižovanie emisií uhlíka v ovzduší a tiež účtov za energie. Stúpajúcej popularite solárnych systémov nahrávajú aj čoraz nižšie náklady na inštaláciu potrebných zariadení a, naopak, stúpajúce ceny elektrickej energie.

Čo je fotovoltika/fotovoltaika?

Fotovoltika alebo fotovoltická elektráreň je zariadenie, ktoré má schopnosť premieňať slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Inak povedané, fotovoltika vám dokáže vyrobiť vlastnú elektrinu zo slnka.

Ako fotovoltika pracuje?

Fotovoltické panely absorbujú dopadajúce slnečné lúče a pomocou fotovoltaický javu premieňajú svetelnú energiu na jednosmerný prúd. Výsledkom následnej premeny na striedavý prúd je elektrina, ktorú môžete využiť v domácnosti na bežnú spotrebu.

Kedy fotovoltika pracuje?

Čím viac slnečných dní, tým viac energie. Avšak ani v zamračenom počasí fotovoltika nezaháľa a elektrickú energiu počas dňa (v menšej miere) vytvára.
Naopak, nespotrebovanú energiu, ktorú solárne panely vygenerujú počas slnečných dní, si môžete odložiť na neskôr, pokiaľ máte inštalované batériové úložisko, alebo môžete vyrobenú elektrinu uskladniť v tzv. virtuálnej batérii a využiť ju v noci alebo pri výpadku prúdu a vďaka nej si znížiť účet za energie.

Tip: Na maximalizovanie úžitku z fotovoltiky používajte elektrické spotrebiče (práčku, sušičku, umývačku riadu, žehličku…) najmä počas dňa, keď zariadenie elektrickú energiu produkuje.

fotovoltika

Typy fotovoltických panelov

Stretnúť sa môžeme s tromi typmi fotovoltických panelov:

Monokryštalické

Ich články sa vyrábajú z niekoľkých kryštálov kremíka. Oproti monokryštalickým sú jednoduchšie na výrobu a zároveň aj lacnejšie. Dosahujú o niečo vyšší výkon pri slabšom slnečnom svetle, no majú nižšiu celkovú účinnosť.

Bifaciálne panely

Získavajú čoraz väčšiu popularitu. Sú navrhnuté tak, aby využívali odrazené slnečné svetlo, ktoré dopadá aj na zadnú stranu panelu, čím sa zvýši účinnosť panelu až o 30 %.

Je fotovoltika vhodná na každú stavbu?

Fotovoltické panely je možné inštalovať na domy a stavby na celom území Slovenska bez ohľadu na lokalitu, pretože pre ich prevádzku je dôležitý slnečný svit, nie vonkajšia teplota. Dôležitým faktorom je tienenie, sklon, orientácia na svetovú stranu a, samozrejme, statické posúdenie strechy. Aj napriek tomu, že sa intenzita slnečného žiarenia počas roka mení (najviac ho zaznamenávame v júli, najmenej v decembri a januári), elektrinu dokáže fotovoltický panel vyrábať celoročne.

Aká je návratnosť fotovoltiky?

Návratnosť fotovoltiky je priamo závislá od ceny elektriny na trhu a od využitia množstva vyrobenej elektriny na vlastnú spotrebu. V súčasnosti sa návratnosť pohybuje v intervale od 6 (s dotáciou) až do 15 rokov.
Najväčšou finančnou záťažou pri využívaní fotovoltiky sú náklady na inštaláciu zariadenia. S počiatočnou investíciou vám môžu pomôcť štátne dotácie, ktoré poskytujú mnohé krajiny vrátane Slovenska.

Plusy vs. mínusy fotovoltiky

 • Zníženie nákladov na elektrickú energiu,
 • šetrenie životného prostredia,
 • dostupnosť – prakticky na akúkoľvek stavbu môžete nainštalovať solárne panely,
 • ľahká údržba a nízke prevádzkové náklady,
 • dlhá životnosť zariadenia,
 • možnosť získať dotáciu od štátu.
 • Zníženie nákladov na elektrickú energiu,
 • šetrenie životného prostredia,
 • dostupnosť – prakticky na akúkoľvek stavbu môžete nainštalovať solárne panely,
 • ľahká údržba a nízke prevádzkové náklady,
 • dlhá životnosť zariadenia,
 • možnosť získať dotáciu od štátu.
 • Vyššie vstupné náklady,
 • rozdiel vo výkonnosti v závislosti od počasia, inými slovami nerovnomerná výroba elektriny počas dňa,
 • znížená životnosť akumulátorov v prípade využívania batérie na uskladnenie zvyškovej energie.
 • Vyššie vstupné náklady,
 • rozdiel vo výkonnosti v závislosti od počasia, inými slovami nerovnomerná výroba elektriny počas dňa,
 • znížená životnosť akumulátorov v prípade využívania batérie na uskladnenie zvyškovej energie.

Dnes benefit, onedlho povinnosť

Rada Európskej únie rozhodla, že od roku 2028 bude v rámci členských štátov fotovoltika povinná na strechách všetkých existujúcich verejných a nebytových budov, ktoré prechádzajú rozsiahlou rekonštrukciou a majú úžitkovú plochu nad 400 m2. Od roku 2030 bude musieť byť na všetkých nových bytových domoch.
Týmto krokom chce Európska únia bojovať proti vysokým cenám tradičných fosílnych palív, zaistiť energetickú bezpečnosť a stabilitu členských krajín a najmä zdravšie životné prostredie.