Virtuálna batéria od SPP: Riešenie, ktoré pomôže optimalizovať váš účet za elektrinu

Fotovoltika 14. máj 2024

Slnečná energia patrí medzi najperspektívnejšie a najudržateľnejšie energetické zdroje súčasnosti. Spoločne so zvyšovaním nášho environmentálneho povedomia prirodzene rastie i snaha nájsť náhradu za fosílne palivá. Fotovoltické elektrárne sa tešia celosvetovo stále väčšej obľube, výzvou však je nepredvídateľnosť ich produkcie a závislosť od denného slnečného cyklu či poveternostných podmienok. Ďalšou otázkou zostáva, ako môže domácnosť efektívne využiť prebytočnú energiu vyrobenú v čase, kedy ju sama nedokáže spotrebovať. Riešenie ponúka koncept virtuálnej batérie, s ktorým prichádza i SPP.

Energia zo slnka – fenomén 21. storočia

Solárna energia je čistý, nevyčerpateľný a čoraz dostupnejší zdroj elektriny. Spoločne s pokrokom fotovoltickej technológie výrazne klesli náklady na zabezpečenie solárnych panelov, vďaka čomu zažíva slnečná energia svoj boom. Podľa údajov Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) vzrástlo na Slovensku v minulom roku množstvo nainštalovaných solárnych panelov až o 400 % (!) oproti roku 2022. Virtuálna batéria je cestou, ako pozdvihnúť využitie slnečnej energie na vyššiu úroveň, znížiť svoje výdavky a obmedziť plytvanie vyrobenou elektrinou.

Čo je virtuálna batéria?

Fotovoltické panely pracujú najúčinnejšie počas bezoblačných slnečných dní a ich produkcia je nižšia v noci alebo v zamračenom počasí. Virtuálnu batériu si môžeme predstaviť ako virtuálnu úschovňu nespotrebovanej energie, ktorá umožňuje v čase vysokej produkcie pomyselne „uskladniť“ prebytočnú nespotrebovanú elektrinu a následne, v čase nižšej produkcie, ju v prípade potreby „čerpať“. Pomyselne preto, lebo „ukladanie“ prebytočnej elektriny je zaznamenané v účtovnom systéme SPP vo forme vytvorenia kreditu a následne je v čase „čerpania“ spotrebovaná elektrina započítaná práve voči vytvorenému kreditu. To umožní domácnosti, aby znížila svoj účet za energie, a zároveň zvýšila efektivitu využívania vyrobenej elektriny.

Ako funguje virtuálna batéria?

Celý proces sa začína výrobou slnečnej energie prostredníctvom fotovoltických panelov. Počas dňa panely premieňajú slnečné svetlo na elektrickú energiu, pričom jej často produkujú viac, ako domácnosť v danom čase potrebuje. Práve vtedy sa začína práca virtuálnej batérie.

Jej superschopnosťou je, že dokáže nespotrebovanú energiu vyrobenú fotovoltikou „uložiť“ a „poskytnúť“ vám ju neskôr, keď ju budete opäť potrebovať. Vďaka tomu môžete ušetriť na energiách a dokonca urýchliť návratnosť investície na inštaláciu fotovoltiky.

Koľko môžeme vďaka virtuálnej batérii ušetriť? 

Ak vaše solárne panely dokážu zachytiť a vyrobiť dostatočný prebytok energie, dokážete vďaka virtuálnej batérii pokryť hoci aj celú spotrebu domácnosti. Čo to znamená? Že platiť budete iba distribučné poplatky za dodanie elektriny zo siete a poplatky za virtuálnu batériu. Na rovnakom princípe funguje aj Virtuálna batéria od SPP.

Hlavné výhody virtuálnej batérie

1. Jednoduchá aktivácia bez investičných nákladov 

Virtuálna batéria predstavuje pohodlnú a finančne výhodnú alternatívu k tradičným batériovým skladovacím systémom. Na rozdiel od nich nepotrebuje žiadnu montáž samotnej batérie a v dome vám nezaberie ani milimeter priestoru, platíte len pravidelnú mesačnú platbu. Aj preto je výhodnejšia z hľadiska úspory financií ako klasické batériové úložisko, ktoré má vyššiu cenu, a s tým spojenú dlhú návratnosť investície.

2. Ušetrenie poplatkov za energie 

Zúčtovávaním prebytočnej elektriny vyrobenej zo slnečnej energie nám virtuálna batéria pomáha znížiť dlhodobé náklady na elektrinu, pretože jej používatelia sa môžu spoľahnúť na využitie elektriny vyrobenej v čase, keď ju nespotrebovali.

3. Dlhodobá využiteľnosť

Uloženú elektrinu môžeme využívať v dlhodobom časovom horizonte, v prípade Virtuálnej batérie od SPP v priebehu dvanástich mesiacov. Napríklad v letnom období, keď vaše fotovoltické panely vyprodukujú viac energie, ako v skutočnosti spotrebujete, si ju môžete „uložiť“ a „zužitkovať“ v zimných mesiacoch, kedy je produkcia fotovoltických panelov opäť nižšia.

4. Využívanie obnoviteľných zdrojov 

Virtuálna batéria nie je hmotný produkt, preto nevyžaduje na svoju výrobu žiadne materiály ani chemikálie, čo znamená, že neprispieva k uhlíkovým emisiám spojeným s výrobou tradičných batérií. Naopak, využívaním virtuálnej batérie zlepšujeme energetickú efektivitu a podporujeme udržateľnú energetiku.

Virtuálna batéria od SPP je dostupná už aj pre slovenské domácnosti. Ak máte nainštalované fotovoltické panely alebo ich inštaláciu zvažujete, táto služba vám prinesie množstvo výhod, ako sú nižšie účty za energie vďaka efektívnejšiemu využívaniu zdrojov a príležitosť prispieť k rozvoju energetického sektora. Viac informácii o virtuálnej batérii si môžete prečítať tu: Virtuálna batéria od SPP.