Ekofond SPP podporí novým vzdelávacím programom a súťažou environmentálne znalosti žiakov

Tlačové správy 5. október 2022

05. 10. 2022

Ekofond SPP spúšťa 5. októbra 2022 nový vzdelávací program pre žiakov základných a stredných škôl pod názvom Ekofond SPP pre budúcnosť, ktorého cieľom je vzbudiť u žiakov záujem o ochranu životného prostredia, rozšíriť „energetickú gramotnosť“, ale taktiež motivovať mladých ľudí ku korektnej on-line komunikácii, tímovej spolupráci a kritickému mysleniu pri práci s informáciami.

„Naším zámerom je reagovať aj na aktuálne otázky v oblasti úspor energií, ale aj v širšom kontexte environmentálnej a energetickej gramotnosti detí a mládeže. Dúfame, že sa náš vzdelávací program stane východiskovou platformou pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o ochrane životného prostredia a podpore biodiverzity, o energii a o tom, ako využívať dostupnú energiu  efektívnejšie, povedala riaditeľka neziskovej organizácie Ekofond SPP Eva Guliková.

Ekofond SPP tiež 5. októbra 2022 vyhlasuje súťaž Greenfluenceri a energia, určenú pre žiakov a študentov základných a stredných škôl vo veku od 13 rokov. Ambíciou súťaže je inšpirovať mladých ľudí k hľadaniu a realizácii udržateľných riešení a podporovať korektné šírenie relevantných informácií medzi školskú a širšiu komunitu. Školské tímy sa môžu prihlasovať do 23. októbra 2022, prostredníctvom web stránky www.prebuducnost.sk. V prvom, pilotnom ročníku súťaže, môže súťažiť prvých 50 prihlásených škôl, pre ktoré je pripravených mnoho zaujímavých aktivít a inšpirácií. Pre súťažiace školské tímy sú pripravené interaktívne workshopy, ktoré sa budú konať v mesiacoch október a november. Následne budú tímy pripravovať a realizovať svoje projekty a komunikovať o nich, najmä prostredníctvom sociálnych sietí. Počas súťaže sa stretnú so zaujímavými influencermi, ktorí s nimi budú zdieľať svoj príbeh a zároveň im poradia, ako správne a efektívne komunikovať na sociálnych sieťach tak, aby sa z nich tiež stali  greenfluenceri.

Viac informácií o vzdelávacom programe Ekofond SPP pre budúcnosť a o súťaži Greenfluenceri a energia nájdete na www.prebuducnost.sk, ako aj na www.ekofondspp.sk