Ako mám riešiť pripojenie na plyn?

Životné situácie 14. november 2022

Pripojenie k distribučnej plynovej sústave vám SPP nevie zabezpečiť. Musíte ho riešiť so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.

Všetky potrebné informácie a postupy nájdete na stránke prevádzkovateľa distribučnej siete.

K dispozícii sú aj všetky potrebné dokumenty.

Až po podpísaní zmluvy o pripojení s distribučnou spoločnosťou, môžete požiadať SPP o uzavretie zmluvy na dodávku plynu.

Ako môžete podať žiadosť o dodávku plynu?

Na podanie žiadosti môžete využiť tieto kanály