Ako môžem prejsť k SPP?

Životné situácie 6. marec 2023

SPP vybaví zmenu za vás na základe vášho splnomocnenia – podá výpoveď súčasnému dodávateľovi a urobí všetky potrebné administratívne úkony.

Pri zmene dodávateľa si zistite, dokedy máte viazanosť u vášho súčasného dodávateľa.

  1. Požiadajte SPP o uzavretie zmluvy jedným z nasledovných spôsobov:

2. Počkajte, kým vám doručíme návrh zmluvy a splnomocnenie, ktoré oprávni SPP podať výpoveď vášmu súčasnému dodávateľovi.

3. Dokumenty si pozorne prečítajte a podpísané vráťte kuriérovi alebo zašlite na adresu SPP.