Ako si mám aktivovať spôsob platby Inkaso?

Faktúry a platby 20. október 2022

Podmienkou na zriadenie SEPA inkasa medzi vašou bankou a SPP je získanie SEPA mandátu (UMR).

Čo potrebujete od banky?

  • Tlačivo SEPA mandát, ktoré nájdete na stránke vašej banky, alebo priamo vo vašej banke
  • Povolenie platby Inkasom

 

Vytlačený a podpísaný mandát doručte do SPP.

Čo potrebujete od SPP?

  • Číslo mandátu (UMR)
  • Číslo SPP ako kreditora: SK40 ZZZ7 0000 0000 32 (CID)

Tieto údaje potrebujete pre banku pri podaní žiadosti o zriadenie Inkasa.

Účty SPP, na ktoré môžete nastaviť platby.