Ako si mám aktivovať platbu inkasom?

Faktúry a platby 6. marec 2023

Zriadenie inkasa medzi vašou bankou a SPP si dohodnite vo svojej banke.

Potrebujete k tomu od SPP nasledovné informácie (vzor, kde nájdete dané informácie):

  • Referencia mandátu (UMR) – 12 – miestne číslo
  • Identifikátor príjemcu inkasa (CID) – zadajte SK40ZZZ70000000032
  • Doba platnosti inkasa – odporúčame vám nastaviť platnosť neobmedzene (31.12.9999). V prípade, ak si prajete udeliť platnosť mandátu na dobu určitú, prosím, informujte nás o tom.
  • Maximálny limit pre inkaso – hodnota, ktorú môže banka previesť SPP. Ak zvolíte nízky limit a platba neprebehne, budete musieť danú platbu uhradiť dodatočne.

Možnosti zriadenia inkasa v závislosti od výberu banky:

  • cez aplikáciu alebo internetbanking vašej banky
  • automaticky vašou bankou (napr. VUB)
  • osobné zriadenie na pobočke banky

Po zriadení inkasa budeme úhrady týmto spôsobom realizovať od najbližšieho splatného termínu. Do realizácie prvého inkasa uhrádzajte platby aktuálne dohodnutým spôsobom.

Platba sa realizuje k termínom splatnosti jednotlivých položiek na úhradu, vždy len na jeden pokus. Ako doklad o úhrade slúži výpis z vášho účtu.