Kde sa nachádzajú mnou podporené vysadené stromčeky?

Zelené služby 11. november 2022

Našou snahou je pomáhať zalesňovať chránené územia, najmä tie zasiahnuté veternou kalamitou z 19. novembra 2004. V mnohých prípadoch ide aj o ťažko dostupné územie.

Napriek tomu, že polohu vysadených sadeníc si pri službe Uhlíková 100 môžete pozrieť aj na vizualizácii miesta výsadby, zobrazená stromov môže byť čiastočne nepresná. Pri označení stromu na mape zohľadňujeme aj určitú toleranciu v presnosti umiestnenia výsadby a technické možnosti lokalizácie na mape.

Ďalej je nutné rátať aj s prirodzenými faktormi. Životný cyklus vysadených stromčekov môžu napríklad ovplyvniť počasie, pohyb divokých zvierat, či čas, kým zo sadeničiek vyrastú dospelé stromy.

V prípade, ak plánujete návštevu výsadbovej lokality, dbajte na pokyny vyplývajúce z návštevného poriadku či stupňa ochrany daného územia. Dodržiavajte obmedzenia pohybu osôb v rámci chráneného územia.