Koľko kg CO₂ dokáže zachytiť strom?

Zelené služby 11. november 2022

Dospelý strom je schopný pohltiť až 22 kg emisií CO2 ročne a najvyššie množstvo emisií CO2 zachytí vo veku 20 až 30 rokov.

Mladšie stromy zachytávajú nižšie množstvo emisií CO2, konkrétne cca 6 kg emisií CO2ročne.

Konzervatívny odhad pohltenia cca 10 kg CO2 ročne na jeden strom v dlhodobom horizonte predstavuje hodnotu 400 kg emisií CO2.

Do výpočtu vstupujú nasledovné hodnoty:

  • priemerná hodnota zachytávania emisií CO2 pohltených jedným stromom
  • priemerné obdobie, v ktorom strom emisie CO2 pohlcuje, čo je od 25 do 40 rokov

Ďalšie vstupy, ktoré ovplyvňujú mieru zachytávania CO2 stromami:

  • teplotné pásmo
  • veľkosť stromu
  • druh stromu

Preto vysádzame stromy rôznych druhov v chránených územiach, čím dokážeme zabezpečiť, že v budúcnosti tieto stromy nebudú vyťažené.

Na výpočet údajov sme využili zdroje Európskej environmentálnej agentúry: