Koľko kg CO₂ dokáže zachytiť strom?

Zelené služby 11. november 2022

Dospelý strom je schopný pohltiť až 22 kg emisií CO2 ročne a najvyššie množstvo emisií CO2 zachytí vo veku 20 až 30 rokov.
Mladšie stromy zachytávajú nižšie množstvo emisií CO2, konkrétne cca 6 kg emisií C02 ročne.
Konzervatívny odhad pohltenia cca 10 kg CO2 ročne na jeden strom v dlhodobom horizonte predstavuje celkovú hodnotu 400 kg emisií CO2.

Do výpočtu vstupujú nasledovné hodnoty:
• priemerná hodnota zachytávania emisií CO2 pohltených jedným stromom
• priemerné obdobie, v ktorom strom emisie CO2 pohlcuje, čo je od 25 do 40 rokov

Ďalšie vstupy, ktoré ovplyvňujú mieru zachytávania CO2 stromami:
• teplotné pásmo
• veľkosť stromu
• druh stromu

Preto vysádzame stromy rôznych druhov v chránených územiach, čím dokážeme zabezpečiť, že v budúcnosti tieto stromy nebudú vyťažené.

Na výpočet údajov sme využili zdroje Európskej environmentálnej agentúry: