Viete, čo je offseting?

Zelené služby 11. november 2022

Offseting je nepriama kompenzácia uhlíkovej stopy. Ide o formu znižovania už vytvorenej uhlíkovej stopy.

Nepriamo znižovať už vytvorenú uhlíkovú stopu môžeme prostredníctvom finančnej podpory aktivít iných subjektov, napr. výsadbou stromov alebo výstavbou nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Výsadba stromov je účinná vtedy, ak dokážeme zabezpečiť, že v budúcnosti tieto stromy nebudú vyťažené. Preto ich sadíme v chránených územiach. Spoločne aj s vami, pomocou služby Uhlíková stopka od SPP a tak pomáhame kompenzovať uhlíkovú stopu pre budúcnosť.

Offseting, či už vo forme výsadby stromov alebo podporou investícií do nových projektov na znižovanie emisií v budúcnosti, však môže byť len doplnkovým nástrojom pri znižovaní uhlíkovej stopy a mal by slúžiť na elimináciu uhlíkovej stopy, ktorú objektívne nemôžeme odstrániť alebo znížiť inými aktivitami.

Najúčinnejšie opatrenia na zníženie uhlíkovej stopy sú predovšetkým: znižovanie spotreby energie, podpora rozvoja OZE, obmedzenie nákupu nových vecí či preferencia alternatívnych foriem dopravy v porovnaní s autom a lietadlom.

Práve rady, ako uhlíkovú stopu znížiť, môžete získať v rámci Uhlíkovej stopky od SPP.

Za kľúčové nástroje na dosiahnutie uhlíkovej neutrality považujeme v SPP zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj OZE. Sme si vedomí svojej zodpovednosti. Preto v SPP investujeme do rozvoja vlastnej výroby energií z OZE, energetických služieb a produktov zameraných na znižovanie spotreby energie. Viac informácií...