Zdedil som nehnuteľnosť

Životné situácie 10. november 2022

V prípade, ak ste zdedili nehnuteľnosť, musíte požiadať o jej prepis na nového majiteľa.

Čo potrebujete SPP predložiť?

Ako mám požiadať o prepis nehnuteľnosti?

  1. Online cez portál Moje SPP
  2. Doručte nám vyplnenú žiadosť  so všetkými prílohami