Ján Volko absolvuje svoj šprintérsky debut na olympiáde s podporou SPP

Tlačové správy SPP Podporuje 13. júl 2021
volko

13. 07. 2021

SPP sa stal hlavným partnerom šprintéra Jána Volka. Z tejto pozície SPP podporí „najrýchlejšieho Slováka“ už pri jeho olympijskom šprintérskom debute na 100 a 200 m, ktorý absolvuje v rámci Hier XXXII. olympiády v japonskom Tokiu. Náš najúspešnejší šprintér bude štartovať vo svojej disciplíne na blížiacej sa olympiáde ako vôbec prvý Slovák v ére samostatnej Slovenskej republiky.

„Je pre nás cťou spolupracovať s takým výnimočným atlétom akým je Ján Volko. Veríme, že naše partnerstvo podporí jeho nové športové ciele a ďalšie úspechy v budúcnosti. Všetci mu budeme držať palce nielen počas nadchádzajúceho športového vrcholu sezóny,“ povedal člen predstavenstva SPP Henrich Krejčí a dodal, „To, čo robí Jána Volka výnimočným športovcom nie sú len jeho úspechy na vrcholových súťažiach, ale aj jeho podpora a záujem o šport detí a mladých ľudí, či už v rámci aktivít jeho domovského klubu Naša športová akadémia alebo účasťou na podujatiach s týmto zameraním a aj na tomto budeme v rámci našej spolupráce stavať.“

SPP, priamo alebo prostredníctvom Nadácie SPP, ktorej jej zakladateľom, podporuje rozvoj slovenského športu dlhodobo. Spolu s ochranou kultúrneho a prírodného dedičstva, vzdelania a podpory znevýhodnených skupín obyvateľov patrí medzi oblasti, ktoré sú integrálnou súčasťou aktivít SPP v rámci spoločenskej zodpovednosti. Partnerstvo s Jánom Volkom je pre SPP príležitosťou nadviazať na tradíciu  podpory nielen vrcholového športu, ale aj mladých slovenských talentov a podpory športu a pohybu detí všeobecne.

V oblasti športového sponzoringu je pre SPP kľúčovým jeho už 17 rokov trvajúce partnerstvo a spolupráca so Slovenským paralympijským výborom (SPV), ktoré má, okrem športového, aj silný spoločensko-sociálny rozmer. Výkony paralympijských športovcov priťahujú stále väčší záujem širokej verejnosti a SPP si za toto obdobie vybudoval postavenie najdôležitejšieho člena „paralympijskej rodiny“, vďaka ktorému môžu byť paralympionici aktívni, športovať a vyhrávať. SPP je generálnym partnerom Slovenského paralympijského tímu Tokio 2020 a generálnym partnerom Slovenského paralympijského tímu Peking 2022.

Pozícia hlavného partnera Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) umožnila SPP prispieť k zlepšeniu postavenia športu na Slovensku a pritiahnuť tak ku športu hlavne mladú generáciu a zároveň podporiť rozvoj talentu mladých športovcov združených v Juniorskom olympijskom tíme a spolupracovať na príprave podujatí Športuj Slovensko či Olympijský festival.

Za rovnako dôležitú považujeme podporu športu a športových aktivít aj na  komunitnej úrovni, najmä v prípade detí. V marci 2021 vyhlásila  Nadácia SPP grantový program Športuj aj ty!, ktorý mal veľký úspech. Nadácia SPP nakoniec vybrala 136 projektov, ktoré podporila celkovou sumou 190.000 eur. Finančnú podporu tak získali na pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť, športové podujatia a aktivity, športové tábory alebo sústredenia rôzne športové kluby, telovýchovné jednoty, mimovládne organizácie, dobrovoľné hasičské zbory, centrá voľného času, mestá a obce na celom Slovensku. (Viac informácii je možné nájsť na https://www.nadaciaspp.sk/sk/grantovy-program-sportuj-aj-ty/296)

Ján Volko, reprezentant Slovenskej republiky

Tréneri: Mgr. Naďa Bendová, Mgr. Róbert Kresťanko, OLY

■ DISCIPLÍNA: 100 a 200 m

■ OSOBNÉ REKORDY NA 100 A 200 METROV: 10,13 (29. 6. 2018 Šamorín, s vetrom 10,07) a 20,24 (8. 7. 2018 Trnava)

■ ĎALŠIE OSOBNÉ REKORDY: 60 m: 6,55 (2020), 150 m: 15,33 (2017), 300 m: 32,87 (2020)

■ NAJVÄČŠIE ÚSPECHY: 1. na halových ME 2019 v Glasgowe na 60 m, 1. na 200 a 2. na 100 m na ME 2017 do 23 rokov v Bydgoszczi, 2. na halových ME 2017 v Belerade na 60 m, 2. na Európskych hrách 2019 v Minsku na 100 m, 3. na halových ME 2021 v Toruni na 60 m, 3. na Svetovej univerziáde 2017 v Tchaj-pcheji na 200 m, 6. na halových MS 2018 v Birminghame na 60 m (najlepší Európan), semifinalista (15.) na MS 2017 v Londýne na 200 m, slovenský rekordér na 60 m a 200 m v hale, 100 a 200 m vonku, držiteľ najlepších slovenských výkonov na 60 yardov vonku, 60 m vonku, 150 m v hale aj vonku.

Pavol Uhrin | FOTOSPORT.SK