Kľúčovou úlohou SPP aj s novým predstavenstvom zostáva bezpečnosť dodávok energií a investície do OZE

Tlačové správy O SPP - aktuality 23. november 2023
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako jediný akcionár SPP, vymenovalo s účinnosťou od 23. novembra 2023 nové Predstavenstvo SPP.
Novy_web_O_SPP-1300

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako jediný akcionár SPP, vymenovalo s účinnosťou od 23. novembra 2023 do funkcie predsedu Predstavenstva SPP Vojtecha Ferencza. Novým podpredsedom predstavenstva sa stal Martin Rybár a ďalšími členmi predstavenstva sú Juraj Ondris, Boris Machút a Pavel Jurek.

Kľúčovými úlohami SPP aj s novým vedením zostávajú zaistenie najvyššej miery bezpečnosti dodávok plynu a elektriny pre svojich zákazníkov a diverzifikácia zdrojov. V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a ďalšími relevantnými inštitúciami bude tiež spoločnosť spolupracovať na opatreniach zameraných na zmiernenie dopadu vysokých cien energií na domácnosti, prípadne na ďalších zraniteľných odberateľov aj pre rok 2024.

SPP bude zároveň pokračovať v prípravách projektov zvyšovania energetickej efektívnosti a rozvoja výroby energií z obnoviteľných zdrojov. Tie posilnia energetickú bezpečnosť, znížia emisie skleníkových plynov a zabezpečia vyššiu stabilitu nákladov na energie pre odberateľov.

Členovia Predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. od 23. novembra 2023:

predseda predstavenstva

doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.

podpredseda predstavenstva

Ing. Martin Rybár

členovia predstavenstva:

Ing. Juraj Ondris, MBA

Mgr. Boris Machút

JUDr. Pavel Jurek

Načítavanie obsahu…