Martin Borodáč • MARTIN BORODÁČ

Galerie - expozice 5. november 2013
919_Borodac

05. 11. 2013 – 10. 01. 2014

Výstavu otvoril: Igor Brešan
Hudobný hosť: Signature

Bratislava, 4. november 2013 – Slovenský výtvarník Martin Borodáč zajtra predstaví v Galérii SPP svoje umelecké diela. Výstava s názvom Martin Borodáč potrvá do 10. januára 2014.

„Maliar Martin Borodáč počas jedného poobedňajšieho meditovania na ostrove Brač našiel kreatívny podnet, ktorý zmenil jeho dovtedajší spôsob života, filozofiu zmýšľania. Napríklad tak, ako v prípade skvelého spisovateľa Martina Kukučína, ovlažené omamnými vôňami bračskej všednosti a zatavené na veky vekov do románu Dom v stráni. Stalo sa to približne pred storočím azda aj v podobnom osudovom čase, na prelome dvoch storočí, v očakávaní niečoho nového a s predtuchou veľkých evolučných zmien. S plynúcimi rokmi venuje Martin Borodáč Dalmácii kus svojho srdca. Svojim dielami priznáva zaskočenie, opojenie, slepo presvedčený, že je pripravený osláviť bohatstvo farieb, expresiu, hedonizmus“, priblížil tvorbu autora kurátor výstavy, Igor Brešan.

Kurátor výstavy doplnil: „Martin Borodáč nie je maliar zaťažený úžitkom, je to umelec, ktorý z ničoho musí vytvoriť niečo! Všetko je preňho vítané a užitočné, všetko využité získava na význame a dôležitosti, prebúdza sa do nového života a kvalitatívnejšieho zobrazenia. Reč symbolov ako keby vysvetľovala posolstvá tisícročí a kódované šifry civilizácií, tých, ktorí nás formovali či navštevovali. Jeho diela sú zrozumiteľné pre tradicionalistov i futuristov, excentristov a aj pre obyčajného človeka.“

Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok 5. 11. 2013 o 18 hod. v Galérii SPP.

Martin Borodáč sa narodil v roku 1964 v Bratislave. V roku 1983 v rodnom meste ukončuje na strednej škole štúdium úžitkového umenia, odbor aranžérstvo, výstavníctvo a grafický dizajn u profesora Rudolfa Filu. Vo vzdelávaní pokračuje na Akadémii výtvarných umení Surikova v Moskve. Štúdium úspešne absolvoval v roku 1989 získaním diplomu v odbore maliarstvo v triede profesora Jurija Koroleva. Žije a tvorí v Bratislave. Viac informácií: www.martinborodac.com.

Galéria SPP bola otvorená v roku 2000 na Drevenej ulici v Bratislave. Od roku 2009 sídli na Mlynských nivách v priestoroch SPP. Za uplynulú dekádu sa v nej uskutočnilo viac ako 100 výstav popredných domácich a zahraničných umelcov vo výtvarnom umení, sochárstve, skle, keramike, či textile. Medzi najúspešnejšie výstavy patrila výstava Andyho Warhola, Rudolfa Filu, či Jozefa Jankoviča. Galéria SPP na ulici Mlynské nivy 44/c je otvorená denne pondelok až piatok (okrem víkendu) od 11.00 do 17.00 h.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj.