Memorandum o spolupráci SPP a STU

Tlačové správy SPP Podporuje O SPP - aktuality 27. marec 2024
SPP umožní študentom a študentkám STU ukázať svoj potenciál a získať prax u najväčšieho dodávateľa energií na Slovensku.
SPP-STU-Memorandum-4

SPP umožní študentom a študentkám STU ukázať svoj potenciál a získať prax u najväčšieho dodávateľa energií na Slovensku.

SPP a Slovenská technická univerzita v Bratislave spečatili vzájomnú spoluprácu podpisom Memoranda o porozumení a spolupráci. Hlavným cieľom dohody je prepojenie vzdelávania a vedy s praxou, rozvoj energetickej gramotnosti u mladých ľudí a využitie potenciálu talentovaných študentiek a študentov, ktorí sa zapoja do projektov a aktivít SPP. Získajú tak možnosť nadobudnúť praktické skúsenosti a v budúcnosti pracovné miesta v stabilnej a úspešnej energetickej spoločnosti.

Slávnostné podpísanie Memoranda sa uskutočnilo v stredu, 27. marca 2024, na pôde SPP v internom priestore Spejs. Za spoločnosť SPP ho podpísal predseda predstavenstva a  generálny riaditeľ Vojtech Ferencz a za STU rektor univerzity Oliver Moravčík.

„Tešíme sa na spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou, jej pedagógmi a študentami, ktorým by sme chceli pomôcť prepojiť ich teoretické znalosti s praxou a prezentovať a predstaviť im naše služby a produkty,“ hovorí Vojtech Ferencz.

Spolupráca SPP a STU bude zahŕňať:

  • Návrhy a konzultácie záverečných bakalárskych a diplomových prác na témy z energetiky odborníkmi a odborníčkami z SPP
  • Odborné  prednášky a semináre realizované zamestnankyňami a zamestnancami SPP
  • Prípravu študentov a študentiek pre trh práce prostredníctvom platených stáží a ich zapojenia do reálnych projektov
  • Realizáciu krátkodobých a dlhodobých projektov s cieľom rozvíjať inovácie a podnikanie
  • Poskytovanie vzájomných konzultácií a poradenstva
  • Možnosť využitia interného priestoru Spejs na akademické účely

Dlhodobá spolupráca medzi SPP a STU posilní prepojenie teoretických znalostí s praxou a tiež obohatí vzdelávací proces o nové témy, informácie a prípadové štúdie z energetiky.

Okrem rektora Olivera Moravčíka zastupovali STU aj prorektor Maximilián Strémy, prorektor Ján Híveš, kvestor Mikuláš Bittera a poradca a hovorca Juraj Rybanský.

Za SPP sa slávnostného aktu  zúčastnili predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vojtech Ferencz, poradkyňa generálneho riaditeľa Andrea Farkašová, riaditeľka odboru ľudských zdrojov Ľubomíra Radosová, vedúci oddelenia vzdelávania a HR služieb René Bergmann a riaditeľ odboru korporátnej komunikácie Ondrej Šebesta.