Nadácia SPP opäť otvára grantový program Športuj aj Ty!

Tlačové správy SPP Podporuje O SPP - aktuality 19. február 2024
Nadácia SPP spúšťa nový ročník grantového programu „Športuj aj TY“ na podporu pohybu detí a mládeže, vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením.
2000x1000 tlačová správa

Šport a pohyb sú súčasťou zdravého životného štýlu. Sú nevyhnutné pre fyzické a psychické zdravie detí. Nadácia SPP preto podporí organizácie, ktoré sa tejto oblasti venujú a spúšťa nový ročník grantového programu „Športuj aj Ty“. Na podporu pohybu detí a mládeže, vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením,  vyčlenila sumu 200 tisíc eur. Maximálna výška podpory na projekt je 3 tisíc eur. Organizácie môžu svoje projekty predkladať elektronicky do 11. marca 2024.

Šport a pohyb nielenže posilňujú imunitu a pomáhajú znižovať stres, ale poskytujú aj radosť z pohybu, sebadôveru vo vlastné schopnosti a priestor pravidelne na sebe pracovať. Šport deti formuje, učí ich dlhodobo zvládať prekážky. Učí ich víťaziť, ale aj zvládať prehry.

Nadácia SPP dlhodobo podporuje deti  a mládež vo všetkých regiónoch Slovenska. Grantový program Športuj aj Ty! je zameraný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku od 6-18 rokov a pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov. Jeho cieľom šíriť zdravý životný štýl medzi deti, mládež a ľudí so zdravotným znevýhodnením, sprístupniť šport a rekreačné aktivity pre čo najväčší počet detí, ale tiež podporiť mladé talenty na domácich alebo medzinárodných športových pretekoch a turnajoch organizovaných na Slovensku.

Jedným zo slovenských talentov je aj jedinečný Ján Volko, ktorý sa stal tvárou komunikačnej kampane grantového programu Športuj aj Ty! Aj jemu sa podarilo začať víťaziť až po čase – celých 6057 dní poctivého tréningu a veľkej driny trvalo, než sa mu podaril dosiahnuť prvý slovenský rekord v šprinte na 100 m.

„Hlavným partnerom najlepšieho slovenského šprintéra Jána Volka je zriaďovateľ našej nadácie, spoločnosť SPP. Napadlo nám, že práve Janko je typickou ukážkou talentu, odhodlania a tvrdej driny,vďaka ktorej dokázal lámať rekordy a reprezentovať Slovensko. Bez pomoci ľudí, ktorí sa mu od detstva venovali a vytvárali mu podmienky pre rozvoj talentu by to však mal oveľa náročnejšie. On sám sa venuje deťom a šíri osvetu medzi mladými, preto sme veľmi radi, že bol ochotný stať sa tvárou našej minikampane. Je vzorom pre všetkých, malých i veľkých,“ priblížila Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP. „Nadácia SPP je pripravená podporiť zmysluplné projekty, ktoré sú spojené s rozvojom rekreačného a výkonnostného športu detí a mádeže, ich pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť, športové podujatia, športové tábory či sústredenia.“

Do programu Športuj aj ty!  sa môžu prihlásiť športové kluby, telovýchovné jednoty, mimovládne organizácie založené primárne na podporu a rozvoj športu, ale tiež dobrovoľné hasičské zbory či centrá voľného času. Presné podmienky grantového programu nájdu záujemkyne a záujemcovia na www.nadaciaspp.sk

(https://www.nadaciaspp.sk/programy/grantovy-program-sportuj-aj-ty/).

Žiadosti o podporu je možné predložiť len elektronicky, prostredníctvom registračného formulára zverejneného na webstránke https://nadaciaspp.egrant.sk/  do 11. marca 2024, do polnoci.

Aktivity projektov musia byť zrealizované na území Slovenska a ukončené v období do 30. septembra 2024. Všetky bližšie informácie o grantovom programe nájdete webstránke Nadácie SPP: Športuj aj Ty! – Nadácia SPP (nadaciaspp.sk).