Nadácia SPP podporí 69 komunitných projektov grantom vo výške 100 tisíc eur

Tlačové správy 22. jún 2022

22. 06. 2022

Nadácia SPP, v rámci grantového programu SPPoločne pre komunity, podporí 69 projektov, ktoré prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v mestách a obciach na celom Slovensku. Celkovo Nadácia SPP prerozdelí až 100 000 eur. Do aktivít bude zapojených približne 16 500 ľudí zo všetkých kútov našej krajiny.

Program SPPoločne pre komunity je regionálne zameraný verejnoprospešný grantový program, prostredníctvom ktorého Nadácia SPP poskytuje podporu konkrétnym a zmysluplným aktivitám ľudí a komunít zo všetkých kútov Slovenska. Cieľom Nadácie SPP je podporiť aktívne organizácie a ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje svet okolo nich. Vďaka získaným finančným prostriedkom si môžu skrášliť či ozdraviť svoje okolie, oživiť tradície a zvyky alebo zvýšiť kvalitu života vo svojej komunite.

„Nadácia SPP prispieva k tomu, aby bolo Slovensko lepším miestom pre život. To je možné docieliť najmä prostredníctvom aktívnych občianskych komunít a neziskových organizácií, ktoré pôsobia v jednotlivých regiónoch. Tie najlepšie poznajú témy, situácie či problémy, s ktorými sa miestni ľudia a ich spoločenstvá zaoberajú. Našim zámerom je podporovať zmysluplné aktivity aktívnych ľudí v regiónoch,“ uviedla Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Vďaka prostriedkom z grantu Nadácie SPP dostanú šancu inovatívne nápady, ktoré prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v mestách a obciach na celom Slovensku. Zapojiť sa mohli aj žiadatelia s projektami na ochranu životného prostredia a udržateľnosť alebo aj s projektami na spájanie rozličných generácií.

Nadácia SPP od roku 2002 realizuje rôzne grantové programy zamerané na podporu a ochranu zdravia, podporu zdravotne a sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov, ochranu kultúrnych hodnôt, vzdelávania, dobrovoľníctvo a podporu regiónov.

Informácie o všetkých podporených projektoch v rámci grantového programu SPPoločne pre komunity,  ako aj a bližšie informácie o ostatných grantových programoch a podporených projektoch sú dostupné na stránke Nadácie SPP www.nadaciaspp.sk.