SPP podpísal s nemeckou spoločnosťou RWE memorandum o porozumení

Nezaradené Tlačové správy O SPP - aktuality 25. apríl 2023
SPP podpísal v Berlíne s nemeckou spoločnosťou RWE SUPPLY & TRADING GMBH memorandum o porozumení a pokračuje tak v zabezpečovaní ďalšej strategickej úlohy, pre posilnenie energetickej nezávislosti Slovenska.
Podpis-Siroky

SPP podpísal v Berlíne s nemeckou spoločnosťou RWE SUPPLY & TRADING GMBH memorandum o porozumení a pokračuje tak v zabezpečovaní ďalšej strategickej úlohy, pre posilnenie energetickej nezávislosti Slovenska. Memorandum vytvára predpoklad pre hľadanie potenciálnych príležitostí, ktoré by spoločnosti mohli poskytnúť prístup k regazifikačným kapacitám v LNG termináloch na nemeckom pobreží. Obe spoločnosti zároveň vyjadrili záujem na prehĺbení obchodnej spolupráce a poskytnutí možností získať prístup ku skladovacím kapacitám v Nemecku.

SPP plánuje zabezpečiť prístup pre Slovensko ku LNG terminálom a ich regazifikačným kapacitám do roku 2026. Aj preto podpísal v poslednom období s kľúčovými partnermi z Talianska, Poľska a Nemecka memorandá o porozumení. SPP súbežne vedie rokovania aj s producentami LNG z USA, Kataru, Ázie či Afriky.

Diverzifikáciu dodávok spoločnosť zabezpečila uzatvorením diverzifikačných kontraktov s najväčšími medzinárodnými dodávateľmi zemného plynu, ktorými na 70% zabezpečila pokrytie spotreby svojich zákazníkov z iného ako ruského zdroja.