SPP pokračuje v nákupe LNG, tentoraz prvýkrát aj pre trh v Českej republike

Tlačové správy 29. apríl 2022

29. 04. 2022

SPP pokračuje v posilňovaní bezpečnosti dodávok plynu na Slovensku prostredníctvom nákupu skvapalneného plynu LNG. Už 1. mája 2022 pripláva do terminálu na chorvátskom ostrove Krk ďalší LNG tanker z amerického terminálu Corpus Christi s objemom 93 miliónov mplynu.

Časť z nakúpeného objemu LNG, približne 5 miliónov m3, SPP poskytne svojej dcérskej spoločnosti SPP CZ, a.s., ktorá je dodávateľom energií v Českej republike. Pôjde tak o vôbec prvú fyzickú dodávku LNG pre český trh, ktorú zabezpečí práve SPP.  

Zabezpečenie plynulých dodávok energií pre všetkých svojich zákazníkov, od veľkých priemyselných odberateľov až po domácnosti, je pre SPP absolútnou prioritou a aktuálnej situácii venujeme všetku svoju pozornosť. Experti SPP veľmi podrobne sledujú vývoj situácie a analyzujú všetky dostupné obchodné možnosti a nástroje na zaistenie plynulých dodávok plynu pre zákazníkov a to tak z krátkodobého ako aj dlhodobého hľadiska.

Dodávky plynu v zmysle nákupného kontraktu sa ku dnešnému dňu  uskutočňujú v štandardnom režime a bez akýchkoľvek obmedzení. Okrem toho má SPP na území Slovenska k dispozícii zásoby plynu v zásobníkoch, ktorých aktuálna výška je adekvátna ročnému obdobiu. SPP už navyše začal vtláčať do zásobníkov plyn na ďalšiu zimnú sezónu. V rámci obchodovania na európskych komoditných trhoch má tiež SPP v súčasnosti prístup k rôznym zdrojom plynu, vrátane LNG.

Pokiaľ ide o skvapalnený zemný plyn (LNG) dovážaný do Európy, tento je cenovo konkurencieschopný s inými zdrojmi prepravovanými plynovodmi. LNG je po regasifikácii priamo využiteľný pre domácnosti aj priemysel, úplne rovnako ako „klasický“ zemný plyn, pričom jediný rozdiel spočíva v tom, že nie je dopravovaný na veľké vzdialenosti plynovodmi, ale loďami v skvapalnenom stave.