SPP uzavrel zmluvu s ExxonMobil a ďalej posilňuje bezpečnosť dodávok plynu pre Slovensko

Tlačové správy 8. september 2022

08. 09. 2022

SPP podpísal so spoločnosťou ExxonMobil, jednou z najväčších svetových verejne obchodovaných medzinárodných energetických spoločností, diverzifikačnú zmluvu na nákup skvapalneného plynu LNG. Obe spoločnosti navyše vyjadrili spoločný záujem na ďalšej spolupráci v strednodobom horizonte. SPP sa tak podaril urobiť ďalší, mimoriadne dôležitý krok na ceste k posilneniu energetickej nezávislosti Slovenska, k diverzifikácii zdrojov a ku zvýšeniu bezpečnosti dodávok plynu.

„Uzavretie zmluvy s takým strategickým partnerom, akým je ExxonMobil, nám otvára nové možnosti v dostupnosti zemného plynu a LNG. Dodávky plynu a skvapalneného plynu z rôznych trhov a terminálov v Európe, pre ktoré sme zabezpečili fyzickú prepravnú kapacitu na Slovensko, sa stávajú trvalou a neoddeliteľnou súčasťou obchodného portfólia SPP,“ uviedol po podpise zmluvy s ExxonMobil podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Richard Prokypčák.

SPP považuje uzavretie tohto kontraktu za mimoriadny úspech a zároveň vysoko oceňuje vzájomnú dôveru, ktorá vyústila do podpisu zmluvy medzi oboma partnermi. Prostredníctvom tohto kontraktu dokáže SPP zabezpečovať pre svojich zákazníkov dodávky plynu z juhu, využívajúc okrem talianskej infraštruktúry  aj terminál LNG v Chorvátsku, a to popri severnej trase, prostredníctvom diverzifikačného kontraktu na dodávky plynu z ťažobných polí v Severnom mori a stále fungujúcej prepravnej cesty cez Ukrajinu.

SPP venuje posledné mesiace maximálne úsilie zabezpečeniu plynulých dodávok energií pre všetkých svojich zákazníkov, od veľkých priemyselných odberateľov až po domácnosti. Uzavretím diverzifikačných kontraktov vie spoločnosť v súčasnosti pokryť viac ako 65 % spotreby svojich zákazníkov z iného ako ruského zdroja. Experti SPP aj naďalej vyhodnocujú všetky dostupné možnosti a po ich dôkladnom posúdení spoločnosť prijíma ďalšie potrebné opatrenia. Pre zimné obdobie je dôležité zabezpečenie kombinácie dostatočných zásobníkových kapacít a celoročného stabilného toku plynu. Vďaka dôslednej príprave patrí Slovensko v tejto oblasti, pred nadchádzajúcou zimnou sezónou, medzi najpripravenejšie krajiny Európy.

Objem plynu zatlačený zo strany SPP do zásobníkov ku dnešnému dňu, spolu s pravidelnými diverzifikovanými dodávkami, dávajú spoločnosti dostatok optimizmu, že zimnú sezónu 2022/2023 zvládne bez vplyvu na dodávky pre svojich zákazníkov. Pre Slovensko je však z hľadiska dostupnosti dodávok plynu kľúčové, aby bolo zachované fungovanie trhu v Európe a fungujúce cezhraničné prepojenia medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ.