Víťazom hlasovania verejnosti o najkrajšiu pamiatku roka je Kúria Andrássyovcov v Gombaseku

Tlačové správy SPP Podporuje O SPP - aktuality 4. apríl 2024
V 17. ročníku súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka získa ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP Kúria Andrássyovcov v Gombaseku. Rozhodlo o tom 20 422 hlasov z celkového počtu rekordných 90 353 odovzdaných hlasov.
Kuria_Gombasek2

Víťaznou pamiatkou hlasovania verejnosti o najkrajšiu národnú kultúrnu pamiatku v 17. ročníku súťaže Fénix Kultúrna pamiatka roka, ktorá získa ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP, sa stala Kúria Andrássyovcov v Gombaseku. Rozhodlo o tom 20 422 hlasov z celkového počtu rekordných 90 353 odovzdaných hlasov. Víťaz si svoje ocenenie prevezme počas slávnostného odovzdávania cien, ktoré odvysiela RTVS na Jednotke vo štvrtok 2. mája 2024 o 21.35 h.

Nadácia SPP je generálnym partnerom a organizátorom súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka, vyhlasovanej Ministerstvom kultúry SR už od roku 2004. „Nesmierne sa tešíme, že sme opäť mohli verejnosti predstaviť novú skupinu obnovených pamiatok z rôznych kútov Slovenska. Tento rok ich bolo až 33. Vlastníci prihlásených pamiatok skutočne neváhali a zaktivizovali svoje regióny a fanúšikov, ktorí za ne hlasovali,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP. „O tom, že ľudia majú záujem o pamiatky a držia im palce, svedčia aj výsledky online hlasovania. K víťazstvu srdečne blahoželáme a pamiatkam prajeme množstvo návštevníkov a krásnu turistickú sezónu. Veríme, že týmto spôsobom naša nadácia spolu s naším zriaďovateľom, spoločnosťou SPP, pomáha nielen zachovávať kultúrne dedičstvo, ale aj rozvíjať cestovný ruch a dovolenkovanie ľudí na Slovensku,“ doplnila správkyňa Nadácie SPP.

Hlasovanie na stránke www.kpr-fenix.sk bolo spojené s podrobnými a zaujímavými príbehmi jednotlivých prihlásených pamiatok. Do súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka sa už tradične hlásia rôzne typy pamiatok – hrady, zámky, kostoly, synagógy, organy či obrazy, radnice, vily, meštianske domy, ale aj veže, mosty, železničná stanica či iné zaujímavé technické pamiatky z celého Slovenska. V rámci tohto, v poradí už sedemnásteho ročníka sa do súťaže mohli prihlásiť objekty, ktorých obnova bola dokončená v rokoch 2022 a 2023. Tento rok sa o ocenenie a priazeň odbornej i širokej verejnosti uchádzajú napríklad aj park, kúria, škola, vodojem, koniareň, ale i cenné dvojkrídlové dvere kostola či mozaika pri  historickom minerálnom prameni.

Kúria Andrássyovcov v Gombaseku

Až pamiatkové a reštaurátorské výskumy poodhalili rúško tajomstva jej príbehu. Medzi unikátne nálezy patrí objav renesančnej nástennej maľby zo začiatku 17. storočia, pôvodnej mlynice a pozostatky dobovej toalety. Podarilo sa zreštaurovať aj erb a kruhový nápis na stropnom zrkadle štukovej výzdoby salónu, ktorý je laudáciou Johannesa Poltza. Nápis vyzdvihuje jeho zásluhy nielen na prestavbe kúrie, ale aj na vybudovaní objektov železných hút. Pamiatka má po obnove široké kultúrno-spoločenské využitie. Nachádza sa tu muzeálna expozícia a slúži aj na reprezentačné účely obce. Nová infraštruktúra a adaptácia podkrovia zároveň výrazne rozšírili funkcionalitu objektu. Celý príbeh kúrie, ktorá získava ocenenie Fénix Cena Nadácie SPP je dostupný na stránke www.kpr-fenix.sk.

Slávnostný májový galavečer prinesie mená ďalších laureátov

Všetkých 33 prihlásených národných kultúrnych pamiatok dôkladne posudzovala odborná porota zložená z odborníkov na architektúru, dejiny umenia, reštaurovanie, ale aj zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Nadácie SPP a SPP. Počas slávnostného galavečera bude predstavených 12 nominovaných pamiatok, z ktorých vzídu víťazi a držitelia troch cien Fénix Kultúrna pamiatka roka. Odborná porota zároveň udelí jedno Čestné uznanie. Ministerstvo kultúry SR a partneri súťaže, spoločne s odbornou porotou, udelia tiež titul „Adept na cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka“. Traja držitelia sošky Fénixa si preberú osvedčenie o udelení ceny a zároveň získajú finančnú odmenu vo výške 10 000 eur od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP. Slávnostný televízny galavečer z odovzdávania cien Fénix – Kultúrna pamiatka roka odvysiela RTVS na Jednotke 2. mája 2024 o 21.35 h. Hostiteľom galavečera bude národná kultúrna pamiatka Ľupčiansky hrad nachádzajúci sa nad obcou Slovenská Ľupča. Stredoveká hradná kaplnka na tomto hrade  získala v roku 2008 cenu Fénix- Kultúrna pamiatka roka za komplexnú obnovu a reštaurovanie pamiatky.

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie. SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu a elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Energie úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest. SPP sa tiež venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny výrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako ekologickejšej alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Nadácia SPP  bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou SPP, ktorá vníma svoju korporátnu nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytuje pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách pomocou podpory rôznych projektov. Nedávno oslávila 20 rokov od začiatku svojho prínosu do slovenského mimovládneho sektora. Ako jedna z najväčších neziskových organizácií za ten čas rozdelila už viac ako 60 miliónov eur. #pomahamespolu