Žiarivá a tajomná RETROSPEKTÍVA Roberta Polanského v Galérii SPP

Galerie - expozice 2. november 2021
3642_Polansky4

02. 11. 2021

Kontrastné, výbušné a zároveň harmonicky vyvážené sú diela Roberta Polanského, ktoré aktuálne predstavuje širokej verejnosti v rámci svojej výstavy „RETROSPEKTÍVA“, ktorá sa 5. novembra 2021 začína v Galérii SPP. Kontrastné, pretože vystavené diela prinášajú vnímanie priestoru nekonečna a detailu vzájomne sa rozvíjajúcich v jednotlivých špecifických motívoch. Výbušné žiarivým využitím farieb v rámci rôznych výtvarných techník, nevynímajúc akryl, digital art, či grafický dizajn. A harmonicky vyvážené v subjektívnom zachytení prežívania duchovnej a materiálnej podstaty bytia, čím konceptuálne umenie Polanského kontrastuje s trhovým a skomercializovaným umením dneška a ponúka vzhľad do umelcovho myšlienkového procesu.

Robert Polansky svoj výtvarný program a umelecké ambície cieľavedome buduje nielen na teoretickej úrovni, ale získané znalosti a skúsenosti formuluje v rôznych námetoch a výtvarných technikách, čím prostredníctvom svojich artefaktov vyzdvihuje individuálnu subjektívnosť vnímania diel cez  rozmanitosť využívaných techník, materiálov, námetov a zámerov. Aj preto v jeho tvorbe vnímavý návštevník dokáže nájsť viacznačnosť, tajuplnosť, prekrývanie a asociatívne prepájanie zjavných i skrytých významov. Polansky neprináša triviálnu čitateľnosť svojich diel. Sú odrazom abstraktnosti, expresívnosti a inšpiratívnym spôsobom nútia diváka hľadať a dešifrovať podstatu Polanského umeleckej výpovede, v rámci ktorej odkrýva svoju osobnosť a pozitívnu hierarchiu hodnôt. Ako sám hovorí, vo svojej tvorbe sa opiera „o svoju vlastnú skúsenosť, pozorovanie a sústavné analyzovanie.“

Výstava RETROSPEKTÍVA je v Galérii SPP prístupná verejnosti od 5. novembra do 23. decembra 2021.

Robert Polansky (* 1959), rodák z Kremnice, vstúpil na slovenskú výtvarnú scénu ako mladý adept umenia v 70. a 80. rokoch 20. storočia. V týchto rokoch sa začal stretávať a komunikovať s viacerými konceptuálnymi umelcami. Umelecky sa angažoval popri významnom konceptuálnom umelcovi akademickom maliarovi Petrovi Bartošovi. Polansky sa svojím odklonom od „oficiálneho socialistického umenia“ v období normalizácie slovenského výtvarného umenia priklonil k disidentom, ktorí boli v tom čase jednoducho odpísaní zo slovenskej výtvarnej scény, dnes však patria k jej najrelevantnejším osobnostiam. V roku 1992 začal podnikať v oblasti grafického dizajnu. Autor v súčasnosti žije a tvorí v Bratislave a vystavuje nielen doma, ale aj v zahraničí.