V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Ochrana údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Slovenský plynárenský priemysel, a. s. spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Slovenský plynárenský priemysel, a. s. spracúva o používateľoch tejto webovej stránky nasledovné údaje: adresné, identifikačné príp. ďalšie osobné údaje (napr. lokalizačné údaje), ktoré používateľ webovskej stránky uvedie za účelom sprístupnenia alebo poskytnutia služby prostredníctvom tejto webovskej stránky a ktorých spracovanie ukladá zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v platnom znení.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne Slovenský plynárenský priemysel, a. s. alebo ním poverené osoby. Osobné údaje uchováva Slovenský plynárenský priemysel, a. s. len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o používaní cookies

 

▲ Hore