Fotovoltické panely dokážu výrazne prispieť k ochrane klímy. Prečo ich zvážiť?

Fotovoltika 12. september 2023

Nepriaznivé správy o stave životného prostredia počúvame čoraz častejšie. Žiaľ klíma sa mení doslova v priamom prenose, z roka na rok sa zvyšuje priemerná teplota, topia sa ľadovce, stúpa hladina morí a oceánov. Prudké prívalové dažde spôsobujúce záplavy po dlhých obdobiach sucha alebo silné vetry, dokonca až tornáda, a to aj v našej oblasti Európy, ktorá bola donedávna pred podobnými pohromami chránená, už nie sú raritou. Problémom prestáva byť ochrana obydlí pred chladom v zime. Pre komfort užívania je rozhodujúca ochrana budov pred prehrievaním priestorov.

Fotovoltické panely – ako fungujú a ako ich využiť čo najefektívnejšie

Vedci na celom svete si už desaťročia uvedomujú problém v oblasti poškodzovania životného prostredia a neustále prichádzajú s novinkami, ktoré znižujú jeho zaťaženie. Jednou z ciest, ktorá môže v tejto oblasti pomôcť, je masívne nasadenie alternatívnych zdrojov energií, ku ktorým patria aj fotovoltické panely umožňujúce premenu slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Slnečné lúče dopadajúce na fotovoltický panel sa prostredníctvom fotoelektrického javu premieňajú na jednosmerný elektrický prúd. Po jeho premene na striedavý sa elektrina využíva na pohon bežných spotrebičov.

Fotovoltické panely dosahujú najvyššiu účinnosť počas jasných slnečných dní. Preto je potrebné chod domácnosti alebo budovy s týmito zariadeniami upraviť tak, aby sa elektrická energia spotrebovávala predovšetkým v čase jej maximálnej produkcie. Ideálne je, ak dokážete nastaviť svoje elektrospotrebiče tak, aby pracovali v čase maximálnych výkonov fotovoltických panelov. Dnes to nie je problém pri práčkach, rúrach na pečenie, domácich pekárňach chleba a ďalších spotrebičov, ktoré majú nainštalované časovače. Výkon fotovoltickej elektrárne sa tiež efektívne zužitkuje pri zabezpečení chodu klimatizácie, príprave teplej úžitkovej vody v zásobníkoch alebo ohreve vody pre bazén.

Nespotrebovanú energiu je možné uskladniť do batérií, ktoré sú však pomerne drahé. Využiť však môžete virtuálnu batériu, prostredníctvom ktorej sa nespotrebovaná energia odovzdá do siete na neskoršie využitie.

Aká je návratnosť inštalácie fotovoltiky a dotácie

Prepočítať návratnosť inštalácie fotovoltického zariadenia je pomerne problematické. Paradoxne, avšak logicky, platí, že čím má domácnosť väčšiu potrebu elektrickej energie, tým je návratnosť kratšia. Vo všeobecnosti, pri súčasných cenách energií a nákladoch na zriadenie zariadenia, sa uvažuje s návratnosťou 7 až 9 rokov, pričom životnosť fotovoltických panelov je v priemere 25 rokov. Samozrejme, že s nárastom cien elektrickej energie sa návratnosť investícií bude skracovať.

Je aj v záujme štátu, ale aj Európskej únie, aby sa technológie šetriace životné prostredie dostávali vo väčšej miere medzi obyvateľstvo. Tieto trendy podporujú aj rôzne dotačné schémy, ktorých môžeme v blízkej dobe očakávať viacero. Odporúčame vám preto obrátiť sa na renomované spoločnosti, ktoré sa venujú projektovaniu a inštalácii fotovoltických zariadení, a zároveň majú skúsenosti s čerpaním spomínaných dotácií. Spolupráca s profesionálmi vám ušetrí množstvo energie aj času. Všetky aktuálne informácie týkajúce sa dotačných programov sú voľne prístupné na internete.

Čo je virtuálna batéria?

Virtuálnu batériu si môžeme predstaviť ako pomyselnú úschovňu nespotrebovanej energie, ktorá umožňuje v čase vysokej produkcie pomyselne „uskladniť“ prebytočnú nespotrebovanú elektrinu a následne, v čase nižšej produkcie, ju v prípade potreby „čerpať“.

Využitím takejto energie dokážeme znížiť dlhodobé náklady domácnosti na elektrinu. Virtuálna batéria okrem toho prináša optimalizáciu odberu elektriny zo siete a v neposlednom rade väčšiu podporu udržateľnej energetiky, zvyšuje sa podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe.

Prečítajte si viac o Virtuálnej batérii od SPP.

fotovoltaicke_panel

Na akú strechu sa dajú inštalovať solárne panely?

Výhodou tejto techniky je, že fotovoltické panely je možné nainštalovať takmer na každú strechu. Nie je pritom rozhodujúce, či je plochá alebo šikmá. Ideálne však je, ak sa panely dajú nasmerovať tak, aby produkovali najviac energie v čase jej najväčšieho očakávaného odberu. Najčastejšie sa montujú s južnou, juhovýchodnou a juhozápadnou orientáciou. Pre optimálny výkon panelov je dôležitý aj ich sklon. Reprezentanti spoločností, s ktorými budete v prípade záujmu o inštaláciu zariadení komunikovať, vám určite pomôžu navrhnúť najvhodnejšie riešenie.

Zaujímavosť: Dnes sú na trhu dostupné už aj strešné krytiny, ktoré majú fotovoltické články implementované priamo na povrchu škridiel – nie je tak potrebné na strechu montovať ďalšie komponenty.

Striech s nainštalovanými fotovoltickými panelmi neustále pribúda. Je to dôkaz, že ide o technológiu, ktorá sa z roka na rok stáva populárnejšou a aj prístupnejšou. Ide doslova o riešenie pre každého, pretože fotovoltické panely môžu produkovať elektrickú energiu na každej streche, dokonca aj fasáde domu – na bytovkách, obchodných centrách, nemocniciach či školách. Pri projektovaní nových domov alebo významnejších rekonštrukciách starších, sa táto technológia kombinuje napríklad s inštaláciou tepelných čerpadiel, čím sa budovy po dôkladnom zateplení a vybavení rekuperačnými jednotkami dostávajú do nízkoenergetického štandardu s veľmi nízkym dosahom na poškodzovanie životného prostredia. Otvorený prístup k tejto problematike je príspevkom každého z nás k ozdraveniu planéty.